Indhold

06.05.11 13:38

KIK på den kommunale kvalitet? Brug den kommunale kvalitetsmodel til at udvikle den kommunale service!

KL har i et tæt samarbejde med en lang række kommuner udviklet den kommunale kvalitetsmodel (KIK). Sigtet for modellen har været at give kommunerne et redskab til at udvikle kvaliteten i de kommunale ydelser med særligt fokus på dialog, medarbejderinddragelse og fleksibilitet

Modellen er baseret på et helhedsorienteret syn på de resultater, som kommunernes arbejde skaber og de indsatser, der er en forudsætning for resultaterne. Det har samtidig været væsentligt for KL at sikre, at modellen er så rummelig og fleksibel, at den enkelte kommune kan koble anvendelsen af modellen sammen med kommunens øvrige styring – fx til en styrkelse af det faglige indhold i kommunens styringskæde.

KIK

Kvalitetsmodellen skal samtidig betragtes som et ledelsesredskab, som kommunen kan stille til rådighed for lederne i forhold til arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Kvalitetsmodellen gør det lettere for institutionerne at arbejde med de politiske mål, der er for deres område på en måde, som giver mening for både borgere og ikke mindst medarbejdere på den enkelte institution.
Samtidig er det væsentligt, at dialog er et bærende element i modellen; dialog mellem de forskellige hierarkiske niveauer i kommunen, dialog på tværs af institutioner og fagområder samt dialog mellem leder og medarbejdere på den enkelte institution.

Vil du i gang med anvendelsen af KIK?

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) kan sikre, at jeres kommune kommer godt i gang med anvendelsen af Den Kommunale Kvalitetsmodel. KLK’s rådgivning begynder oftest med en introduktion til modellen for direktion og ledergrupper, kombineret med en strategisk drøftelse af kommunens specifikke anvendelse af modellen. En sådan drøftelse vil også oftest omhandle, hvordan KIK kan kobles til kommunens øvrige styringsværktøjer.
Når kommunen skal i gang med modellen, kan KLK understøtte introduktionen af kommunens egne evaluatorer til brugen af modellen. Kommunen kan også vælge at lade KLK facilitere de enkelte institutioners anvendelse af modellen i form af støtte til ledernes selvevaluering og opstilling af mål.

Du kan få mere at vide om KIK og om, hvordan KLK kan hjælpe jer med at komme i gang med kvalitetsarbejdet, hos chefkonsulent Peter Bogh, peb@kl.dk. Se også mere på www.kl.dk/KIK.