Indhold

29.03.17 10:25

Helsingør sælger ud af ejendomme

Helsingør skal reducere markant i antallet af kommunale ejendomme og kvadratmeter. Det skal give salgsindtægter og besparelser i driften.

Helsingør Kommune har flere kvadratmeter pr. indbygger end de fleste andre kommuner. Kommunen råder over ca. 390.000 kvm fordelt på ca. 100 matrikler. Men nu skal der tyndes ud i antallet af kommunale ejendomme, for det kan spare kommunen for mange penge.

Strategien er, at kommunen i 2020 skal reducere antallet af kvadratmeter med 40.000 kvm og have solgt ud af sine ejendomme for 100 mio. kr. En del af besparelsen skal bruges til byggeriet af et kommende sundhedshus.

Efter et år er der solgt for næsten 27 mio. kr. Det er fx lykkedes af sælge et nedlagt plejehjem. Der er også lavet en salgsaftale for den gamle tekniske forvaltning i Espergærde for ca. 32 mio. kr. De penge kommer i kassen, når kommunen og bygherren er enige om byggeriets størrelse, og en lokalplan er blevet vedtaget.

Oveni salgsindtægterne forventer kommunen at opnå en besparelse på selve driften, fordi kommunen sparer penge på vedligeholdelse, rengøring, energi mv. Indtil videre har kommunen realiseret en årlig gevinst på 2,5 mio. kr. Det beløb vil være øget til 14 mio. kr., når de resterende kvadratmeter er afhændet.

Der er også en gevinst, at de ubenyttede kvadratmeter kan omdannes til boliger eller overtages af erhvervsvirksomheder, som kan tiltrække flere borgere og skabe vækst.

Ud over arealoptimering har kommunen hen over en længere årrække arbejdet i retning af en mere samordnet ejendomsdrift. I 2007 etablerede kommunen et ejendomscenter i kommunens centralforvaltning med fokus på ejendomme og strategisk udvikling af vedligehold, lejeaftaler og rengøring. I 2011 overgik kommunen til centerstruktur, og Center for Ejendomme blev oprettet. Her integreredes vedligehold fra Teknisk Forvaltning, og centret fik ansvar for dele af intern service, kantine og ESCO-tiltag. I 2015 blev der truffet beslutning om fælles ejendomsdrift, og Center for Økonomi og Ejendomme blev etableret,. Her blev også Nordsjællands Vej og Park oprettet (et § 60 selskab, der varetager arealpleje i Helsingør og Fredensborg Kommune). Endvidere blev en større del af kommunens rengøring udliciteret.

Kontaktperson: Michael Christensen, centerchef i Center for Økonomi og Ejendomme, Helsingør Kommune (mch11@helsingor.dk).

Yderligere materiale