Indhold

15.08.17 13:30

Er din kommune digitalt parat?

Er din kommune digitalt parat?
I KL’s UdviklingsLAB om digital parathed kan du få svar på, om din kommune er digital parat. Du skal blot bidrage med erfaringer fra din egen kommune. Til gengæld får du muligheden for at være med til udvikle den digitale parathedsmodel, der skal vurdere kommunernes digitale parathed.

Digitaliseringsopgaven i 2017 er en helt anden end i 2010. Den er forandret, under udvikling og på vej til nye steder. Kommunernes digitaliseringsafdeling skal håndtere mange forskellige opgaver, der udfordrer organ­isering, kompetencer og processer i digitaliseringsenheden og linjeorganisationen - fra topledelse til medarbej­derne i fronten.

Samtidig foregår digitalisering ikke længere kun i digitaliseringsafdelingen, men er i ligeså høj grad en del af den faglige forretningsudvikling. Mange af disse udfordringer handler om ændrede måder at tilrettelægge den kommu­nale arbejdsindsats på samt at skulle lede gennem digitalisering og sikre de rette kompetencer i organisationen.

Er din kommune digital parat?

Det er derfor relevant at spørge sig selv, om éns kommune er digital parat. Og du kan få svaret på KL’s UdviklingsLAB om digital parathed. UdviklingsLABet løber i efteråret 2017 samt foråret 2018, og KL, KLK og Peak Consulting Group faciliter­er UdviklingsLAB’et gennem hele forløbet.

Vi tager afsæt i de konkrete politiske, organisatoriske og teknologiske pres, kommunernes sam­lede digitaliseringsorganisation står overfor. Omdrejningspunktet i Lab’et er de udfordringer og mål, I selv står med.

Sammen med UdviklingsLABets øvrige kommuner er du med til at kvalificere handlemulighederne og vurdere potentialerne. Du bidrager i UdviklingsLAB’et med dine egne erfaringer og får værdifulde perspektiver med tilbage til din egen hverdag fra eksperter og kollegaer fra andre kommuner.

Læs mere i vedhæftede flyer eller på: www.kl.dk/digitalparathed

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce