Indhold

11.10.11 12:00

Den attraktive politiske arbejdsplads i Morsø Kommune

Gode anvendelsesmuligheder for KLK’s dialogværktøj om politiske ledelsesopgaver

Morsø Kommune har afprøvet modellen og dialogværktøjet, hvilket har givet en større tydelighed om prioriteterne i kommunens politiske arbejde. Kommunalbestyrelsens medlemmer udfyldte det tilhørende spørgeskema og var efterfølgende samlet til et temamøde.

Svarene på spørgeskemaundersøgelsen viste denne profil for kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune:

graf

Temadrøftelsen i kommunalbestyrelsen handlede om, hvordan profilen skal udvikle sig for, at Morsø Kommune fortsat kan være ”en attraktiv politisk arbejdsplads”.

”Vi skal have fokus på den overordnede retning, men vi er en ø med et nært forhold mellem borgere og politikere, og vi skal som politikere nogle gange helt ind i de konkrete sager”.

”De eksterne krav har tvunget os til at bruge meget tid i den blå kasse. Nu vil jeg gerne bruge mere tid i den røde kasse. Det er derfor jeg er med i politik”.

”Jeg ville personligt gerne have mere fokus på borgerinddragelsen. Vi kan ikke bare lukke os inde i rådhuset og beslutte”.

 

På trods af forskelle i de individuelle synspunkter, var der generel enighed om at fastholde en jævn balance mellem de fire ledelsesopgaver med en overvægt mod ”retningsopgaven”.

Borgmester Lauge Larsen konkluderer:

”Det er godt med et sprog for prioriteringen af de politiske opgaver. Jeg tror, at vi fremover kan bruge modellen til at holde hinanden fast på, hvad der skal fylde i den politiske debat”.

Kommunaldirektør Per Flemming Laursen tilføjer:

”Debatten indeholdt nogle politiske pejlemærker på, hvad kommunalbestyrelsen ønsker at beskæftige sig med. Det gør det lettere for os i administrationen at levere en skarp politisk sagsfremstilling”.

Morsø Kommune overvejer flere konkrete anvendelsesmuligheder. En ide er i en periode at bruge modellen efter hvert fagudvalgsmøde til en kort evaluering af, om de politiske drøftelser havde den rette balance mellem de forskellige politiske ledelsesopgaver.