Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • KL's høringssvar vedrørende reform af valgbarhedsområdet

  09.02.18

  Høringssvar

  KL har den 21. december 2017 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (reform af valgbarhedsområdet).

  Læs mere »

 • Jura og EU's kursuskatalog for 2018

  19.12.17

  Kurser

  KL, Jura & EU og COK præsenterer igen i år et bredt og aktuelt kursusprogram for ledere og medarbejdere, der har brug for nyeste viden om kommunal jura og lovgivning. I kursuskataloget for 2018 udbyder vi en bred vifte af kurser inden for ansættelsesret, kommunalret og EU-området.

  Læs mere »

 • KL's publikation "Udvalg, nævn og råd m.v."

  06.09.17

  Juridisk fortolkning

  KL har udarbejdet publikation "Udvalg, nævn og råd m.v." som er udarbejdet til brug for de valg og indstillinger, som de nyvalgte kommunalbestyrelser skal foretage efter kommunalvalget.

  Læs mere »

 • Slagelse Kommune dømmes til at betale godtgørelse

  14.06.17

  Pressemeddelelse

  Dom fra Østre Landsret tilsidesætter de danske forældelsesregler i den konkrete sag. KL foreslår, at der oprettes national offerfond.

  Læs mere »

 • Familieplejere - ansatte eller selvstændige?

  17.03.16

  Få svar på om og under hvilke omstændigheder familieplejere efter KL’s vurdering skal anses for ansatte eller selvstændige i forhold til den kontrakt, de indgår med kommunerne.

  Læs mere »

 • Omdiskuteret elevsag afgjort af Højesteret

  21.01.15

  Højesteret har onsdag afgjort en sag på det private arbejdsmarked om løn til gravide elever på en erhvervsuddannelse, som også har betydning for lignende kommunale sager.

  Læs mere »

 • KL: Udfald af fedmesagen ved EU-Domstolen var forventet

  18.12.14

  EU-Domstolen har i dag afvist, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med race og religion. Samtidig anerkender EU-Domstolen, at fedme under visse omstændigheder kan udgøre et handicap. Nu er det op til de danske domstole at afgøre, om dagplejeren Karsten Kaltoft havde et handicap, og om det i givet fald var dette, der var årsagen til, at han blev afskediget.

  Læs mere »

 • KL protesterer mod konfliktvarsel

  30.07.14

  Pressemeddelelse

  KL har i dag overfor 3F protesteret mod den sympatikonflikt, som 3F har varslet overfor 32 kommuner. Konfliktvarslet omfatter specialarbejdere, gartnere og rengøringsassistenter, som er omfattet af overenskomst mellem KL og 3F.

  Læs mere »

 • Sag om hjemmehjælp afgjort i Østre Landsret

  02.11.12

  Juridisk fortolkning

  Østre Landsret har afgjort, at en kommune i forbindelse med ændringen af sine kvalitetsstandarder for hjemmehjælp til rengøring og tøjvask var berettiget til ikke at fortsætte en tidligere bevilget hjælp til to borgere. Hjemmehjælpen blev efterfølgende på baggrund af reviderede kvalitetsstandarder bevilget igen, men i mindre omfang end tidligere. Østre Landsret vurderede, at kommunen ved fastsættelse af kvalitetsstandarder for personlig hjælp og praktisk hjælp mv. i henhold til § 83 i serviceloven er overladt et betydeligt skøn, herunder med hensyntagen til faglige og økonomiske hensyn. Kommunen udarbejdede kvalitetsstandarderne én gang årligt, og disse var i overensstemmelse med bestemmelserne i serviceloven. Sagen er anket af Ældre Sagen.

  Læs mere »