Indhold

02.01.17 14:30

Kom med til døgnseminar om at være konsulent i en politisk styret organisation

Kom med til døgnseminar om at være konsulent i en politisk styret organisation
KLK og FFUK inviterer til marts til døgnseminar om rollen som konsulent i en politisk styret organisation. Denne gang sætter vi særligt fokus på konsulentens handlerum med en blanding af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling.

Selvom de fleste konsulenter ikke har formel ledelseskompetence, så ligger der i konsulentrollen et stort handlerum med betydelig indflydelse på både processer og beslutningsgrundlag. Nogle gange er handlerummet helt tydeligt, og andre gange er det temmelig diffust, fordi det defineres af både den konkrete kontekst, den aktuelle politiske situation og af helt overordnede rammer og strukturer.

Vi vil på dette seminar forsøge at tydeliggøre og ikke mindst få diskuteret konsulenternes handlerum ved både at stille skarpt på nogle af de overordnede strukturer og antagelser, der definerer banen, og på nogle af de opgaver, hvor handlerummet udmøntes. Konkret vil vi sætte spot på følgendetemaer:

  • Magt og etik
  • Det kommunale selvstyre– før, nu og i fremtiden
  • Procesledelse af politisk samskabelse
  • Valg – og hvad så?
  • Det gode dagsordenspunkt 

Formen på seminaret bliver en blanding af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og vi regner med, at du møder op og bidrager aktivt med spørgsmål, eksempler fra din hverdag og ved at turde tænke højt uden nødvendigvis at have tænkt hver entanke til ende.

Med andre ord har vi en ambition om, at vi under dette seminar får skabt et unikt rum, hvor vi sætter os selv og hinanden lidt mere på spil end på mere traditionelle konferencer.

Vi glæder os til at se dig til et inspirerende seminar.

Døgnseminaret bliver afholdt den 13. og 14. marts 2017. Se programmet og tilmeld dig her.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce