Indhold

14.06.17 11:33

Slagelse Kommune dømmes til at betale godtgørelse

Slagelse Kommune dømmes til at betale godtgørelse

Foto: Colourbox.com

Dom fra Østre Landsret tilsidesætter de danske forældelsesregler i den konkrete sag. KL foreslår, at der oprettes national offerfond.

Østre Landsret har onsdag dømt Slagelse Kommune til at betale godtgørelse til 3 piger, der blev udsat for overgreb af deres plejefar, uden at kommunen greb ind.

Østre Landsrets dom konkluderer, at sagen er forældet efter den danske forældelseslov, men vurderer, at i den konkrete sag og med det forløb, pigerne har været udsat for, betyder menneskerettighederne, at forældelsesreglerne tilsidesættes.

”Det er første gang, at de danske forældelsesregler tilsidesættes, fordi domstolen vurderer, at de er i strid med menneskerettighederne. Dommen er meget konkret begrundet, og vi vil nu overveje, hvordan vi rådgiver vores medlemmer fremover, hvis der kommer lignende sager,” siger Pernille Christensen, KL’s juridiske chef.

Pernille Christensen slår dog fast, at det fortsat vil være en fordel, hvis vi fremover kan undgå, at ofre skal igennem lange og ofte opslidende retssager.

”Vi ser stadig helst, at man opretter en national offerfond for børn, der har været udsat for overgreb, ligesom vi i dag kender det fra voldsofre. Udbetaling af godtgørelse fra en sådan offerfond vil være det officielle Danmarks anerkendelse af, at en person har været udsat for et svigt,” siger Pernille Christensen.

Annonce

Annonce

Annonce