Indhold

03.07.17 10:07

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

Læs mere i bilaget.

Annonce

Annonce

Annonce