Indhold

26.01.16 09:23

Kommunernes Lønningsnævns udtalelse om foranstaltninger vedr. sygdom

Udtalelsen indeholder retningslinier for tilskud til medarbejdere vedr. sygdomsforebyggende og –behandlende foranstaltninger.

Læs mere i bilaget

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Annonce

Annonce