Indhold

09.02.18 12:20

KL's høringssvar vedrørende reform af valgbarhedsområdet

KL har den 21. december 2017 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (reform af valgbarhedsområdet).

Læs høringssvaret i bilaget.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce