Indhold

19.12.17 12:11

Ændret den 20.12.17

Jura og EU's kursuskatalog for 2018

KL, Jura & EU og COK præsenterer igen i år et bredt og aktuelt kursusprogram for ledere og medarbejdere, der har brug for nyeste viden om kommunal jura og lovgivning. I kursuskataloget for 2018 udbyder vi en bred vifte af kurser inden for ansættelsesret, kommunalret og EU-området.

Databeskyttelse                                         

Den 25. maj 2018 træder databeskyttelsesforordningen i kraft, og de fleste kommuner er i fuld gang med forberedelserne. KL og COK udbyder i 2018 forløb, som opdaterer medarbejdere og ledere i kommunens personaleafdelinger på regler og principper for behandling af medarbejderes personoplysninger. Vi afholder ligeledes tre halvdagskurser, hvor vi gennemgår sidste nye viden om og fortolkninger af databeskyttelsesforordningen.

Det ansættelsesretlige område

Igen i år kan du få ny inspiration på de populære personalejuridiske kon­ferencer og på HR-jurakonferencen, eller du kan blive opdateret på reglerne om fx komplicerede personalesager, elevers retlige forhold og håndtering af særlige ansæt­telser. Som sædvanlig tilbyder vi også en række klassiske forløb som fx grundkursus i løn og personale, juridisk ABC for skoleledere og vilkårsændringer i ansættelsesforholdet.  

Det kommunalretlige område

Som altid udbyder vi en bred vifte af kurser inden for den kommunalretlig område om fx  kommunalfuldmagtsreglerne, statsstøtte i praksis, grundlæggende forvaltningsret, aktindsigt i praksis mv.  Som noget nyt tilbyder vi i år også et videregående kursus i kommunal­fuldmagtsreglerne for dig, der er bekendt med de grundlæggende princip­per. På kurset gennemgår vi reglernes mulige udvikling og de konsekven­ser, det har for kommunerne.

Kurser for decentrale ledere

En række af kurserne i dette katalog er særligt relevante for de mange decentrale ledere, som har brug for opdateret viden om personale- og kommunaljuridiske forhold. Det gælder bl.a. kurset juridisk ABC for ledere i folkeskolen, kurserne om grundlæggende personalejura, håndtering af sygefravær og kursus om tillidsrepræsentanter for arbejdsgivere.

Skræddersyede kurser

Husk – at alle kurser kan hentes hjem i egen organisation som et skrædder­syet forløb, hvor fx alle kommunens decentrale ledere opnår ny fælles viden og kompetencer. Kontakt os for at høre hvordan.

Læs mere om de enkelte kurser og tilmeld jer på www.cok.dk.

Annonce

Annonce

Annonce