Indhold

11.01.17 11:44

Jura og EU’s kursuskatalog for 2017

Jura og EU udbyder i samarbejde med COK konferencer, kurser og temadage, der sætter lovgivning, aktuelle temaer og refleksioner i spil inden for personalejura, arbejdsret, kommunaljura og EU. Vi har i samarbejde med COK udarbejdet kursuskatalog for 2017, hvor vi udbyder en bred vifte af kurser inden for ansættelsesret, kommunalret og EU-området.

Det ansættelsesretlige område

Hent ny inspiration på Jura og EU’s personalejuridiske konferencer. Bliv opdateret på reglerne om fx elevers retlige forhold, tjenestemandsret, håndtering af vanskelige personalesager og sygefravær.

Det kommunalretlige område

Få ny viden om de kommunalretlige fagområder. Fx skoleledernes juridiske ABC, sagsbehandling på teknik- og miljøområdet og kursus for nye sagsbehandlere på børn- og ungeområdet.

I 2017 har vi særligt fokus på den kommende databeskyttelsesforordning, og vi udbyder derfor tre forskellige kurser med fokus på persondatabeskyttelse:

  • Databeskyttelsesforordningen på tværs af kommunen (forventes udbudt i andet kvartal 2017)
  • Databeskyttelsesrådgiveren (forventes udbudt medio 2017)
  • Databeskyttelsesforordningen for de fagspecifikke områder (forventes udbudt ultimo 2017)

Se mere på COK's hjemmeside.

EU

Jura og EU arrangerer tilpassede studieture til Bruxelles efter kommunens ønske. Studieturen giver indsigt i EU-parlamentets arbejde, Regionsudvalget og hvordan EU-lovgivning bliver til osv.

Kurset ”EU’s påvirkning af kommunernes politiske dagsorden” kan hentes hjem i egen organisation.

Skræddersyede kurser

Alle kurser kan hentes hjem i kommunen som et lokalt forløb, hvor I opnår ny fælles viden og kompetencer samt styrker det interne samarbejde. Kontakt Jura og EU, hvis I har særlige ønsker til juridiske kurser m.v. i jeres kommune.

I kan læse mere om de enkelte kurser og tilmelde jer på www.cok.dk.

Hent kursuskataloget (PDF)

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce