Indhold

28.02.01 13:58

Ændret den 31.05.09

Hvordan skal man begrunde en afgørelse på et område, hvor der ikke gælder skrevne retsregler ?

KL svar

Reglerne om begrundelsernes indhold, når der skal træffes konkrete forvaltningsafgørelser (forvaltningslovens. §24) gælder også i denne situation. Der må derfor henvises til f.eks. sådanne generelle retningslinier på området, som i forvejen måtte være fastsat af kommunalbestyrelsen eller et udvalg eller en etableret fast praksis i lignende tilfælde. I andre tilfælde vil det ikke være muligt at henvise til ”retsregler”, hvorfor begrundelsen kun vil skulle indeholde en kortere redegørelse for de faktiske omstændigheder, man har tillagt vægt, og for de hovedhensyn, der har været bestemmende for et eventuelt skøn.