Indhold

25.08.17 15:24

Høringssvar - Databeskyttelsesloven

KL har afgivet høringssvar til forslag til en ny databeskyttelseslov

Databeskyttelsesforordningen giver inden for en række områder mulighed for, at der kan fastsættes nationale regler, der supplerer og uddyber forordningen. På den baggrund har Justitsministeriet udarbejdet forslag til databeskyttelseslov, som har været sendt i høring hen over sommeren.

KL har afgivet høringssvar, som du kan læse her (Link)

Det forventes, at lovforslaget vil blive behandlet i Folketinget i efteråret 2017.

Justitsministeriet offentliggjorde i maj 2017 en betænkning om databeskyttelsesforordningen, som analyserer de nye regler og deres konsekvenser for dansk ret.

Justitsministeriet vil løbende komme med vejledninger til forståelse af forordningen i perioden september 2017 til foråret 2018.

Se denne side for mere information og tidsplan for vejledningerne. (Link)

Annonce

Annonce

Annonce