Indhold

22.12.15 14:01

EU-domstolen har erklæret Safe Harbor-ordningen ugyldig

EU-domstolen har den 6. oktober 2015 afsagt dom om, at overførsel af personoplysninger til amerikanske virksomheder baseret på Safe Harbor- ordningen er ugyldig.

Med henblik på at sikre, at danske kommuner ikke overfører personoplysninger til amerikanske virksomheder m.fl. baseret på den nu ugyldige Safe Harbor-ordning, har Datatilsynet bedt KL om at orientere alle kommuner om dommen og dens konsekvenser, jf. Datatilsynets orienteringsbrev af 20. november 2015 (vedhæftet).

Overførsel af personoplysninger til tredjelande kan fx ske via kommunernes it-leverandører. Kommunerne opfordres i forlængelse heraf til at tage kontakt til deres leverandører og til at undersøge deres databehandleraftaler med henblik på at sikre, at der ikke længere overføres personoplysninger på grundlag af den nu ugyldige Safe Harbor-ordning.

EU og USA har indgået en aftale "Privacy Shield", der bl.a. fastsætter et sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder der tilslutter sig ordningen er forpligtet til at overholde.

Se mere om reglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce