Indhold

17.05.17 11:52

Vil du være med til at præge kommunernes økonomiske muligheder og rammer?

Vil du være med til at præge kommunernes økonomiske muligheder og rammer?
Så er du måske den nye konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat.

Størstedelen af den offentlige velfærd leveres af kommunerne, og samlet set bruger kommunerne hvert år ca. 240 mia. kr. på at skabe de bedste tilbud for borgerne. Som vores nye konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat får du en unik mulighed for at være med til at sætte pejlemærkerne for videreudviklingen af den kommunale sektor.

Om at arbejde i Økonomiske Sekretariat

Udgangspunktet for Økonomisk Sekretariats opgaver er den kommunale økonomi. Sekretariatet varetager kommunernes økonomiske interesser overfor staten og understøtter kommunernes arbejde med økonomisk styring og effektivisering. Med stillingen i Økonomisk Sekretariat får du stort kendskab til de økonomiske problemstillinger på både nationalt og lokalt plan.

Om stillingen

Økonomisk Sekretariat beskæftiger dygtige generalister, og du kan forvente at få berøring med mange forskellige områder. Dit primære ansvarsområde bliver det kommunale sundhedsområde. Et område i stor udvikling og med markant politisk fokus. Kommunerne spiller en stadigt større rolle i den samlede sundhedspolitik ift. at forebygge hospitalsindlæggelser og varetage den efterfølgende pleje- og genoptræningsindsats. Du får bl.a. ansvar for et projekt, der omhandler understøttelse af kommunernes økonomistyring på området samt udvikling af kommunal ledelsesinformation på sundhedsområdet via Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS. Forudgående kendskab til sundhedsområdet er et plus, men ikke en forudsætning.  

Økonomisk Sekretariat har også ansvaret for de årlige økonomiforhandlinger med staten, hvor de økonomiske rammer for kommunerne og øvrige rammer for den kommunale opgaveløsning aftales med regeringen. Du vil på dine opgaveområder få en central rolle i forberedelsen af og opfølgningen på de årlige økonomiaftaler.

I din opgaveløsning vil du få en bred kontaktflade, hvor dialogen med KL’s øvrige kontorer, kommunerne og relevante ministerier er afgørende for at sikre fremdrift i opgaverne. Din samlede opgaveportefølje vil afhænge af dine kompetencer og interesser.

Vi tilbyder

  • Et udfordrende og afvekslende job, hvor du får rig mulighed for at præge egne opgaver.
  • Et stærkt fagligt miljø, hvor du bliver kollega til 32 engagerede medarbejdere i Økonomisk Sekretariat.
  • Gode muligheder for at opbygge netværk i både kommuner, staten og andre interesseorganisationer.
  • En uformel omgangstone, hvor der er plads til et grin i hverdagens travlhed.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx cand.scient.pol., cand.polit, cand.oecon, cand.scient.oecon eller lignende. Du er enten nyuddannet eller har nogle års erfaring.
  • Har interesse for kommunaløkonomi og kommunalpolitik.
  • Har gode analytiske evner og er dygtig til tal og økonomi.
  • Relativt hurtigt kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger, og formidle dem på en let forståelig måde – både i skrift og tale.
  • Er ambitiøs og initiativrig og påtager dig ansvaret for at sikre fremdrift i opgaverne.
  • Har gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i lokal løndannelse.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 11. juni 2017.

Ansættelsesforløbet består af to samtalerunder. Der vil være en test mellem de to runder. Første runde samtaler gennemføres i uge 25. Anden runde samtaler gennemføres i uge 26.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til kontorchef Katrine Mau på tlf. 33703091/mail kama@kl.dk eller souschef Rasmus Brask på tlf. 33703277/mail rhb@kl.dk.

Klik her for at sende ansøgning.