Indhold

17.05.17 10:57

To konsulenter til fremtidens digitale kommunale service

To konsulenter til fremtidens digitale kommunale service
Du er dygtig, ambitiøs og vil være med til at udvikle og forny den kommunale service med digitale muligheder.

Derfor er du måske en af to nye konsulenter til KL's arbejde med digitalisering og borgerbetjening.

Hvad går jobbet ud på

Den digitale udvikling går stærkt. Nye teknologier, større regnekraft, fleksibel arkitektur, bedre konkurrence m.v. gør, at mulighederne for at yde en endnu bedre og mere effektiv service udvikles dag for dag. Den rejse er KL og kommunerne en del af.

En stor del af kontorets aktiviteter er beskrevet i enten vores fælleskommunale digitaliseringsstrategi eller den strategi for digitalisering som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt. Vi arbejder derudover på tværs af samtlige kommunale fagområder med den kommunale tilgang til de store ændringer og muligheder, der byder sig i disse år. Det sker naturligvis ud fra en større, strategisk og politisk dagsorden i Danmark.

Konkret arbejder vi bl.a. sammen med Digitaliseringsstyrelsen om Digital Post, NemID, generelt om digital kommunikation og selvbetjening. Vi arbejder med sikkerhed og databeskyttelse, digitale kompetencer, sikring af borgeres adgang til egne oplysninger hos kommunen, konkrete konsulentopgaver i kommuner og meget mere. Og ikke mindst arbejder vi sammen med alle kontorer i KL.

Dine primære arbejdsopgaver

De opgaver, som vi forventer at vores nye konsulenter skal varetage, vedrører bl.a. Digital Post, bistand ift. teknologiforståelse, borgervendt digital kommunikation, projektarbejde om digitale kompetencer, koordinerende opgaver ift. grunddata, bistand til kontorets kommunikationsindsatser og formentlig konsulentopgaver på kontorets områder. Opgaveporteføljen fastlægges først endeligt ved ansættelsen og vil skifte over tid.

Derfor ser vi gerne, at du har såvel generalistkompetencer, som viden om og kendskab til teknologi og anvendelsen af digitale muligheder, og/eller gerne kendskab til at arbejde med konsulentopgaver. Vi forventer, at du har et vist indblik i potentialerne med digitalisering – både i etablerede teknologier, men også gerne i nogle af de nye teknologier, der vinder større og større indpas også i den kommunale sektor fx machine learning, kunstig intelligens, big data, IoT, osv.  

Vi tilbyder dig

 • stor mulighed for at præge udviklingen af fremtidens digitale service i kommunerne og på tværs af den offentlige sektor
 • opgaver med ansvar og brug for selvstændigt initiativ
 • et engageret arbejdsmiljø, hvor du hele tiden bliver udfordret på at levere på dine ansvarsområder – både ved skriftlige oplæg til politiske og faglige fora samt ved analyser og ved samarbejde og forhandlinger med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen
 • mulighed for at udvikle og arbejde i mange forskellige roller: Interessevaretager, oplægsholder, projektarbejde, rådgiver, netværksopbygger, forhandler mv.
 • et udfordrende opgavefelt med mange facetter, typisk bestående af et eller to større ansvarsområder og en række mindre.

Hvis du er den, der

 • har indsigt i de teknologiske muligheder og grundlæggende forståelse for og erfaring med mulighederne ved digitalisering
 • og gerne med kendskab til it-arkitekturens rolle for den digitale understøttelse af processer og arbejdsgange
 • og/eller i øvrigt er en dygtig generalist, der er god til at overskue og formidle komplekse problemstillinger
 • gerne har erfaring fra lignende opgaver i fx kommune eller stat
 • er analytisk og har en hurtig og skarp pen, med flair for at skrive til politiske fora, styregrupper mv. og kan indgå i kommunikation og formidling
 • forstår og har erfaring fra at arbejde i en politisk styret organisation
 • kan navigere mellem forskellige interesser og finde løsninger
 • påtager dig ansvar og leverer selvstændigt – men er samtidig i stand til at indgå i teams og sikre samarbejde
 • har projektledererfaring
 • har en akademisk uddannelse

….. så er det dig, vi søger….

Om os

Kommunerne er hovedindgang til den offentlige sektor og primære leverandører af velfærdsydelser i Danmark. Digitale og teknologiske muligheder er en drivkraft for udvikling, fornyelse og effektivisering af den kommunale service. KL er kommunernes interesseorganisation og er en markant politisk organisation, der gerne vil være i front, også på det digitale område.

I Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening arbejder 28 engagerede KL’ere. Opgaverne spænder fra bl.a. at bistå og rådgive kommunerne om borgerserviceopgaver til samarbejde og forhandling med Finansministeriet om fællesoffentlige projekter og effektiviseringsmål, porteføljestyring og gennemførelse af projekter. 

Interesseret?

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Pia Færch på pah@kl.dk, tlf. 4012 3960 eller vicekontorchef Ken Rindsig på knr@kl.dk, tlf. 2483 5597.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten, med mulighed for forhandling af tillæg på baggrund af personlige kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat pr. 15. august 2017.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 5. juni 2017.

Vi holder 1. samtalerunde onsdag den 14. juni og 2. samtale onsdag den 21. juni. Vi anvender personlighedsanalyse og logiktest i forbindelse med 2. samtalerunde.

Klik her for at sende ansøgning.