Indhold

10.05.17 16:10

Student til KL's Ledelsessekretariat

Student til KL's Ledelsessekretariat
Har du lyst til at arbejde med sekretariatsbetjening, konferencer og kommunalpolitik?

Vi søger en faglig stærk student med interesse for kommuner og forvaltning til KL’s ledelsessekretariat primo august 2017.

Dine primære arbejdsopgaver

Du bliver en del af et hold af 34 personer og bliver involveret i at løse opgaver på tværs af kontoret, herunder:

  • planlægge og afvikle konferencer og arrangementer, eksempelvis Kommunalpolitisk Topmøde, Ledertræf og KL’s aktiviteter ved Folkemødet på Bornholm.
  • opdatere KL’s intranet og skrive artikler til KL.dk.
  • bistå kontorets konsulenter med researchopgaver og analyser.

Vi forventer, at du:

  • som minimum har bestået andet år på en samfundsfaglig uddannelse, og har interesse for kommuner og offentlig forvaltning. 
  • arbejder systematisk og struktureret med akademiske og praktiske opgaver og kan bevare overblikket, også når der er flere opgaver på en gang 
  • har gode skriftlige kompetencer og er analytisk stærk.

Hvem er vi?

Ledelsessekretariatet er sekretariat for KL’s bestyrelse, formandskab og direktion. Derudover varetager kontoret KL’s regionalpolitiske koordinering og interessevaretagelse samt KL’s initiativer frem mod kommunalvalget i 2017.

Du bliver en del af et kontor med 34 kollegaer og får både ansvar og gode udviklingsmuligheder og kommer til at arbejde i et spændende og ambitiøst miljø.

Praktisk

Stillingen er på 15-20 timer om ugen. Vi udviser naturligvis fleksibilitet, så arbejdet planlægges under hensyn til dine studier, inkl. eksamener mv.

Arbejdsstedet er KL-huset på Islands Brygge midt i København.

Løn efter overenskomstaftalen mellem KL og DJØF.

Deadline for ansøgning er torsdag den 1. juni 2017. Vi holder samtaletaler torsdag den 8. juni. Ansættelse med start primo august 2017 efter aftale.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Rasmus Scheelke på rsc@kl.dk eller 2360 2548.

Klik her for at søge stillingen.

Yderligere materiale