Indhold

08.08.09 10:30

Rekrutteringsforløb

Rekrutteringsforløb
Hvordan er rekrutteringsprocessen er i KL?

Ledige stillinger i KL bliver slået op på vores hjemmeside samt på eksterne jobdatabaser.

Du er altid velkommen til at henvende dig til kontaktpersonen i stillingsopslaget, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Du sender din ansøgning og CV til den person, der er nævnt i stillingsopslaget. Vi sender en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Ansættelsesudvalget består typisk af 4-6 kolleger og chefen. Ansættelsesudvalget har ansvaret for udvælgelsen af kandidater til samtale.

Første samtale har bl.a. til formål at afklare gensidige forventninger til jobbet og rammerne. Efter første runde vurderer ansættelsesudvalget hvilke kandidater, der skal videre til en evt. anden samtalerunde. Udvælgelsen sker bl.a. ud fra hvilke kandidater, som bedst matcher de efterspurgte faglige og personlige egenskaber. I de fleste tilfælde vil du blive kontaktet telefonisk, hvis du går videre til anden runde.

I ansættelsesforløbene anvender vi test. Typisk anvendes test i anden samtalerunde. Er der i det aktuelle forløb tilknyttet test, vil du i første samtalerunde få relevant besked om den/de test, der anvendes, og hvordan tilbagemelding vil foregå. Den personlige tilbagemelding vil altid ske af en certificeret person, som efterlever de etiske regler.  

Forud for ansættelsen indhenter vi ofte referencer fra tidligere arbejdsgivere. Dette sker kun med din forudgående accept.

Vi vil orientere dig om, hvis vi indhenter oplysninger via de sociale medier. 

Du vil få mundtlig besked, hvis du bliver tilbudt jobbet i KL. Herefter vil vi hurtigst muligt sende dig et ansættelsesbrev.

Har du været til samtale og/eller test, får du så vidt muligt en mundtlig tilbagemelding.

Hvis du har deltaget i ansættelsessamtaler vil du efterfølgende modtage et spørgeskema vedr. hele ansættelsesforløbet.

Se også

Hører du ikke til blandt dem som indkaldes til samtale, vil du normalt få et skriftligt afslag.