Indhold

03.11.17 10:22

Praktikant med interesse for verdensmål og planlov til KL's kontor for Teknik og Miljø

Praktikant med interesse for verdensmål og planlov til KL's kontor for Teknik og Miljø
Nu har du chancen for at blive en del af KL's indsats med verdensmålene – og være med, når KL arbejder for god implementering af ny planlov i kommunerne.

Som praktikant i KL’s kontor for Teknik og Miljø får du stiftet bekendtskab med kommunernes arbejde inden for teknik- og miljøområdet, og hvordan KL som interesseorganisation varetager områderne. Det sker både gennem projekter som KL udfører fx i samarbejde med ministerier, men også gennem de arrangementer, som kontoret afholder. Som praktikant bliver du en del af et dynamisk kontor, og du vil få en fornemmelse af, hvad der rører sig politisk.

Hvad kan vi tilbyde dig?

FN vedtog i 2015 de 17 verdensmål. Realiseringen af verdensmålene skal ske lokalt. I Danmark er kommunerne leverandør af en række centrale offentlige serviceydelser og spiller derfor en central rolle i Danmarks realisering af FN’s verdensmål. For kommunerne udgør verdensmålene en platform for at finde nye løsninger på kommunale udviklingsopgaver og for modernisering af den offentlige sektor, vækst og beskæftigelse og eksport. KL bakker op om det kommunale engagement i verdensmålene, og vil gå forrest med en ambitiøs implementering af FN's mål.

I 2018 skal vi arbejde med mange aspekter af verdensmålene:  Der er ved at blive etableret et tværfagligt projekt i KL, der vil gå proaktivt ind i kommunernes arbejde med verdensmålene. Vi har brug for en praktikant som vil hjælpe med at sammenstille og kommunikere de kommunale udfordringer og løsninger.

Dit primære arbejdsområde bliver verdensmålene. Derudover vil du få opgaver, som relaterer sig til KL's interessevaretagelse på planlovsområdet. I KL arbejder vi for, at den nye planlov bliver godt implementeret i kommunerne. For at understøtte det arbejde vil du som praktikant bidrage med at udføre forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelser samt hjælpe med vores generelle formidling til kommunerne.

Som praktikant forventer vi, at du:

  • Er god til at prioritere din tid og arbejde selvstændigt
  • Har flair for klar og præcis kommunikation, og kan udfolde dig både skriftligt og mundtligt
  • Er struktureret i din opgaveløsning og kan overholde deadlines
  • Har interesse for, og gerne erfaring med forvaltning, fysisk planlægning eller bæredygtighed
  • Trives med projektarbejde i et politisk miljø, hvor der er høje forventninger til kvaliteten af dit arbejde

Ansættelsesforhold

Det er et krav, at du er aktiv studerende på en videregående uddannelse, og har gennemført min. 2 år. Da kommunikationen med kommunerne og koncernsproget i KL er dansk, er det nødvendigt at kunne tale og skrive dette flydende. Praktikantstillingen er ulønnet, men kan meritoverføres.

Stillingen løber som udgangspunkt fra februar til og med juni 2018. Vi er dog fleksible ift. at indpasse det som en del af din uddannelse, evt. med en kortere periode svarende til én blok eller lignende. Angiv det gerne i din ansøgning, eller ring og tag en snak med os om mulighederne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Ansøgningsfrist er søndag den 3. december 2017 – og der afholdes samtaler torsdag den 7. december 2017 i KL-huset på Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Hvis du har spørgsmål til praktikantstillingen og det at være praktikant, er du velkommen til at kontakte Birthe Rytter Hansen på tlf. 3370 3330 eller brh@kl.dk. For at høre mere om det faglige indhold i stillingen kontakt Anders Christiansen på tlf. 3370 3411 eller ach@kl.dk.

Klik her for at søge stillingen