Indhold

Student i KL

Af Maj Lindberg Hansen, ansat i Center for Vækst og Beskæftigelse

KL er en fagligt kompetent arbejdsplads med masser af tempo. Som student fornemmer du hurtigt KL’s politiske rolle, og de politiske undertoner er en del af arbejdsdagen.

Jeg har været ansat som student i Center for Vækst og Beskæftigelse siden sommeren 2016, og er tilknyttet integrationsområdet, som er et område, der fylder meget på den politiske dagsorden. Mit team består af 6 konsulenter, der sidder med hver deres fagområde på integration.

Min tid i KL har budt på en lang række varierende, spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne strejker sig fra dybdegående undersøgelser, planlægning af konferencer, ajourføring med lovændringer, koordinering af netværk, samt en række lavpraktiske opgaver.

Som student i KL har du god mulighed for at byde ind på de arbejdsopgaver, der ligger inden for dit interesseområde. I mit center er omgangstonen jævnbyrdig konsulenter og studenter imellem, og der gives ansvar til studenterne. Konsulenterne i mit team er lyttende og gode sparringspartnere, der har øje for, at jeg som student skal udvikle mig, gennem de opgaver jeg får stillet.

Når jeg en dag skal videre fra KL, kan jeg blandt andet tage praktisk metodeerfaring, viden om hvordan en politisk ledet organisation arbejder og erfaring med samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med mig videre.

Der er et stærkt studenternetværk med ca. 50 studenter i KL, som løbende arrangerer fredagsøl, hvor der er rig mulighed for at socialisere og netværke.

----------------------------------------------------------------------------------

Er du interesseret i et af KL's fagområder, har du muligheden for at indsende ansøgning og CV til os. Læs mere her:

Det er også en god ide at holde øje med stillingsopslagene på www.kl.dk/job.