Indhold

Michal Ingvald Engstrand

Mine arbejdsopgaver ser typisk sådan ud?

Mit virke i KL er rettet mod kommunerne. Her er jeg meget optaget af sammenhængen mellem mennesker, organisationsudvikling og den digitale omstilling i kommunerne. Til daglig arbejder jeg på den ene side med proces- og forandringsledelse, hvor jeg typisk faciliterer mange forskellige slags workshopforløb – som regel med fokus på at samle input til konkrete forretningsbehov og forbedringer i større fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer. På den anden side arbejder jeg med projektledelse, hvor jeg de sidste par år har varetaget ledelsen af et analyseteam (velfærdsanalyser ved brug af den fælleskommunale rammearkitektur) bestående af bl.a. it-arkitekter og forretningsudviklingskonsulenter m.fl. Mit arbejde består derfor i - ud fra et tværfagligt perspektiv og sigte – at involvere, skabe rum for dialog, organisatorisk læring og forandringer, at sikre ejerskab og forankring af helhedsorienterede løsninger på tværs af sektorer og myndighedsskel. Både på et analytisk og et praktisk plan. I sidste ende med det mål, at resultere i en bedre sammenhængende opgaveløsning for kommuner og deres borgere. 

 

Hvad sætter du pris på ved at arbejde i KL?

KL er en arbejdsplads, hvor du kan få lov til at tage ansvar og påvirke de opgaver, du er særligt passioneret omkring. Der er god mulighed for faglig og personlig udvikling på arbejdspladsen sammen med mange sjove og dygtige KL kollegaer. Samtidig er det en fleksibel arbejdsplads, hvor du - selvom der løbes stærkt i perioder - også belønnes med frihed, når der er mindre travlt. Det skaber luft og rum for også at bruge tid sammen med ens børn, familie og venner, hvilket er af central værdi for mig. Generelt giver KL mig en kæmpe stor samarbejdsflade til alle 98 kommuner, statslige og regionale myndigheder og mange forskellige slags konsulenthuse. Alt i alt et stort netværk som betyder, at når man, som jeg, arbejder med fælleskommunal og fællesoffentlig organisationsudvikling af vores allesammen velfærd, giver det god mulighed for at nå bredt ud og forankre brede løsninger.