Indhold

Maria Ramsø Motzfeldt

Mine arbejdsopgaver ser typisk sådan ud?

Jeg har ansvaret for arbejdsopgaver der omhandler økonomien på integrationsområdet, men også opgaver der kan henføres til dagpengemodtagere lander på mit bord, hvilket resulterer i meget forskelligartede opgaver. Dels er der henvendelser fra kommuner med både generelle og mere specifikke spørgsmål til områder af den kommunale økonomi. Samtidig er der mere længerevarende projekter, hvor jeg både kan have en koordinerende rolle, og en mere teknisk rolle, som fx er håndtering og strukturering af store datamængder. Fælles for alle mine opgaver er, at de handler rigtig meget om tal – men at det samtidig er mindst lige så vigtigt at forstå virkeligheden bag tallene og deres politiske relevans.

Hvad sætter du pris på ved at arbejde i KL?

Jeg sætter stor pris på at arbejde i en politisk organisation. De politiske vinde ændrer sig konstant, og det gør mit arbejde dermed også. Det giver en fantastisk dynamik og en uforudsigelighed som både kan være inspirerende og meget udfordrende. KL’s medlemmer giver mulighed for at få opbygget en stor viden, som for alvor gør gavn, når der skal søges indflydelse. Netop derfor er det spændende at arbejde i en organisation, som er bindeled mellem medlemmer og beslutningstagere.