Indhold

Omer Ciric

Mine arbejdsopgaver ser typisk sådan ud?

Mit arbejde handler i høj grad om at koordinere KL’s politiske interessevaretagelse og især i forhold til KL’s formand. Jeg er på den måde bindeled på tværs i ”huset” og til KL’s formand. Det er et arbejde som er præget af stor uforudsigelighed, da det i den grad er den politiske dagsorden, der sætter tempoet og definerer opgaven. Der er ikke en dag, der er ens, og det er et must at være på forkant med den brede vifte af opgaver. Alt lige fra forberedelse af mødemateriale og taleskrivning til koordinering af forskelige forhandlingsforløb og sagsgange er en del af min hverdag. Jeg skal kunne tænke og formidle ”politisk” og ”organisatorisk” og samtidig have styr på detaljen. Det er et spændende krydsfelt at navigere i.

Hvad sætter du pris på ved at arbejde i KL?

Det er i den grad en afvekslende arbejdsplads. Tempoet er højt, ansvaret for opgaveløsningen er ens eget, man får lov at tage fat og være en del af et fællesskab med mange dygtige kollegaer. Organisationsstrukturen er forholdsvis flad og man er tæt på den politiske og administrative ledelse. Det fordrer gode læringsmiljøer med mulighed for udvikling. Der en er stærk faglighed - både i bredden og i dybden.  Og så gør det bestemt ikke noget, at ens arbejdsindsats er et meningsfuldt bidrag til kommunernes indsats for at levere bedre velfærdsydelser til borgerne.