Indhold

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår for ansatte i KL er fastsat i overenskomster. En undtagelse herfra er afdelingschefer og direktører der ansættes på individuelle kontraktvilkår.

På denne side finder du de gældende overenskomster, som du kan læse i deres helhed i de vedhæftede PDF-filer.

KL har som det fremgår 5 forskellige overenskomster.

Overenskomst for AC-ansatte omfatter alle, som har en akademisk uddannelse på batchelor- og kandidatniveau.

Overenskomst for tjenestemands- og overenskomstansatte omfatter medarbejdere der ansættes i stillinger:

  • Som ikke forudsætter lærlinge eller elevuddannelse
  • Som forudsætter lærlinge eller elevuddannelse fx inden for kontor, kantine og det grafiske område
  • Som er beskæftiget som administrative sagsbehandlere, konsulenter, chefkonsulenter eller vicekontorchefer uden akademisk uddannelse.

Overenskomst for studenter omfatter personer der ansættes i studenterstillinger, og forudsætter at man er aktiv studerende, og dokumenterer at man er indskrevet ved en af de højere læreanstalter.  

Overenskomst for journalister omfatter personer, der ansættes til at udføre journalistisk arbejde, og som har en journalistisk uddannelse.

Overenskomst for chefer med personaleledelse omfatter personer, der ansættes som kontorchefer i KL.

KL’s Fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår. Her finder du den fulde ordlyd af en række kommunale regler, som KL anvender, fx regler om ferie, barsel, deltidsarbejde, engangsvederlag og flekstid.