Indhold

05.02.18 14:20

Konsulent med flair for politisk sekretariatsbetjening

Konsulent med flair for politisk sekretariatsbetjening
Trives du et i et politisk og dynamisk miljø?

KKR Syddanmark har netop konstitueret sig og tager fat på en ny valgperiode. Vil du være med til at understøtte, at de politiske visioner og mål føres ud i livet? Så er du måske den nye konsulent til Kommunekontaktrådets (KKR) sekretariat i Syddanmark.

Om stillingen

KKR Syddanmark, der er en del af KL, består af 22 borgmestre og 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer. KKR Syddanmark danner rammen om det regionalpolitiske samarbejde mellem de 22 kommuner i region Syd. Som konsulent i KKR Syddanmark vil du komme til at arbejde i et dynamisk miljø tæt på borgmestre, kommunalpolitikere og topledelsen i kommunerne. Du får en stor kontaktflade – både politisk og administrativt – og en varieret arbejdsdag.

Hovedopgaven er at sikre en professionel sekretariatsbetjening af KKR og bistå formandskabet med at føre målene for KKR’s virke ud i livet. Som KKR-konsulent er du generalist – men kan tilegne dig et vist fagligt vidensniveau på de faglige områder, der fylder mest i KKR-arbejdet:

 • Det specialiserede socialområde
 • Sundhed
 • Beskæftigelse
 • Vækst, erhverv og regional udvikling
 • Uddannelse
 • Kollektiv trafik og infrastruktur.

Sammen med KKR chefkonsulenten vil du udgøre KKR sekretariatet i Syddanmark. I er et lille team på to, en chefkonsulent og en konsulent. Opgaverne bliver løst i et tæt samarbejde mellem konsulenterne, men du vil også selvstændigt skulle tage ansvar for en række opgaver, møder, netværk med mere. Du vil få et bredt arbejdsfelt med særligt fokus på sundheds- og uddannelsesområdet. Opgaverne spænder fra at skabe et kvalificeret grundlag for politiske beslutninger og administrative drøftelser til planlægning af temadage og mødekaffe.

Du skal sammen med chefkonsulenten bl.a.:

 • Rådgive og bistå KKR’s formandskab
 • Sekretariatsbetjene det samlede kommunekontaktråd (herunder administrere politiske udpegelser, tilrettelægge, udarbejde, kvalitetssikre og følge op på dagsordener til KKR-møder og andre politiske møder)
 • Samarbejde med kommunaldirektører og den øvrige forvaltning i de 22 kommuner i Syddanmark samt de fælleskommunale fagsekretariater – der er i alt fire ansatte til at varetage opgaver på sundheds- og socialområderne.
 • Samarbejde med KL’s sekretariat, herunder deltage i tværgående koordinering i KL på tværs af de fem KKR.
 • Samarbejde med regionen og andre regionale aktører
 • Arbejde med og løbende udvikle kommunikation og formidling, herunder udarbejde oplæg, talepapirer, nyhedsbreve, mv. 

KKR-sekretariatets arbejdsområde er hele den syddanske region. I denne valgperiode er KKR sekretariatet fysisk placeret på Rådhuset i Haderslev Kommune. Du vil få en hverdag på farten og i nogle uger vil du måske kun have en dag, sammen med chefkonsulenten, på kontoret i Haderslev. Møder placeres primært centralt i regionen. Du vil i mindre omfang skulle være i KL-huset i København, da KKR-sekretariatet er en del af KL’s ledelsessekretariat.

Om dig

Du skal være fleksibel og klar til at tage ansvar for stort og småt.

Vi forventer, at du har:

 • En lang videregående uddannelse
 • Erfaring med sekretariatsbetjening fra en politisk ledet organisation
 • Politisk flair og en god fornemmelse for politiske og administrative ar-bejds- og beslutningsgange
 • Gode kommunikationsevner (skriftligt og mundtligt)
 • Evnen til at bevare overblikket
 • Personlig gennemslagskraft

Og kan begå dig i en netværksstruktur på tværs af kommunegrænser.

Hvem er vi

KKR sekretariatet er en del af KL's Ledelsessekretariat. Ledelsessekretariatet har ca. 40 medarbejdere, hvoraf 12 medarbejdere - to i hver region og to i KL-huset - arbejder med politisk og administrativ betjening af de fem KKR og koordination med resten af KL's organisation.

KKR-konsulenterne samarbejder med de kommunale forvaltninger og KL’s fagkontorer. KKR-konsulenterne har også et tæt samarbejde med de fælleskommunale sekretariater fra bl.a. sundheds- og socialområdet. Vi deler vores viden, hjælper hinanden, og har fokus på samarbejde og give hinanden konstruktivt med- og modspil, så vi finder de bedste løsninger til gavn for kommunerne.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgning

Er jobbet noget for dig, så send CV og ansøgning via formularen, så vi har den senest søndag den 25. februar 2018.

Første ansættelsessamtale finder sted tirsdag den 6. marts 2018 og 2. samtale fredag den 16. marts. Vi anvender personlighedsanalyse og logiktest i forbindelse med 2. samtalerunde.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af KKR sekretariaterne Henrik Fabiansson Haue på tlf.nr.: 2281 8888 eller mail: hfh@kl.dk eller chefkonsulent i KKR Syddanmark Birgitte Lambrechtsen på tlf.nr.: 2383 2028 eller mail bel@kl.dk.

KLIK HER FOR AT SØGE STILLINGEN.