Indhold

03.08.15 11:00

Den første tid i KL

Den første tid i KL

Alle nyansatte i KL gennemgår et introduktionsprogram. Programmet er målrettet den enkeltes behov og funktion samt indeholder desuden en generel introduktion til KL som organisation.

Introduktionsprogrammet varetages af det enkelte kontor og Ledelsessekretariatet. Der afholdes to typer kursus – et halvdagskurser "Go' morgen KL" med generel information om KL og et ”Introduktionskursus”.   

”Introduktionskurset” vil på en dag sætte dig ind i hvordan vi arbejder via aktuelle initiativer. Ligesom du vil blive præsenteret for kolleger, som du evt. senere skal arbejde sammen med.

Formålet med disse kurser er, at give dig – som nyansat – en grundig orientering om det hus, som du nu er en del af. Samlet set skal introduktionsforløbet give et godt fundament for samarbejde og dannelser af netværk – hvilket er vigtigt i en organisation som KL.

Udsagn fra kursister på Introduktionskurserne i 2015:  

  • ”Jeg bliver bare så glad over at KL som helhed tager god imod nyansatte”.
  • ”Tager en masse med hjem”.
  • ”Det har været meget relevant og veltilrettelagt. Har givet god og vigtig ny indsigt i KL som organisation og arbejdsplads”.

 

Udsagn fra kursister på ”Go morgen KL” i 2015:  

  • ”Alt var relevant. Gode oplægsholdere”.
  • ”Virkeligt godt med en grundig introduktion til KL som politisk organisation og arbejdsplads”.