Indhold

05.03.18 16:17

Chefkonsulent til KL’s kontor for Jura og EU

Chefkonsulent til KL’s kontor for Jura og EU
Det ansættelsesretlige team har brug for en skarp juridisk profil.

Om jobbet

Kontorets ansættelsesretlige team varetager en lang række opgaver på det ansættelsesretlige område i relation til kommunerne. Vi yder rådgivning, bistår kommunerne med at løse personalejuridiske spørgsmål og bidrager til KL’s interessevaretagelse. Herudover løser vi mange og alsidige opgaver på konsulentbasis herunder i form af kursus- og konferencevirksomhed og personalejuridiske undersøgelser.

Kontoret indgår desuden i og bidrager til KL's arbejdsgiver- og overenskomstarbejde.

KL’s rådgivning og konsulentvirksomhed skal altid være af særdeles høj kvalitet og baseret på højeste faglighed.

Som chefkonsulent i kontoret for Jura og EU skal du:

 • rådgive og vejlede kommuner, herunder borgmestre, økonomiudvalg, kommunalbestyrelser og direktioner, inden for hele det ansættelses- og arbejdsretlige felt og særligt i komplicerede personalejuridiske spørgsmål
 • forhandle vanskelige afskedigelsessager og andre fagretlige sager
 • forberede og deltage i afskedigelsesnævns- og voldgiftssager
 • forestå og gennemføre personalejuridiske undersøgelser
 • udarbejde juridiske notater
 • udvikle kontorets kursus- og konferencevirksomhed
 • undervise på kurser og holde oplæg på konferencer i hele landet

Vi forventer, at du

 • er uddannet cand.jur.
 • er teoretisk særdeles velfunderet indenfor ansættelses- og arbejdsret og med erfaring fra en politisk styret organisation, kommune eller anden offentlig sektor
 • har viden om samspillet mellem funktionærretten og forvaltningsretten
 • har erfaring med rådgivning på direktionsniveau
 • er analytisk stærk, besidder høj grad af struktur og har sans for detaljen samtidig med, at du skaber rettidige resultater
 • er proaktiv og har fokus på at udvikle de produkter, vi leverer til kommunerne
 • har erfaring med at udarbejde juridiske notater om spørgsmål, der ikke nødvendigvis er afklaret i retspraksis
 • har erfaring med overenskomstfortolkning
 • er en dreven forhandler
 • har undervisningserfaring

Vi ser gerne, at du

 • har erfaring med at rådgive politikere, fx borgmesteren, økonomi- udvalget, stående udvalg, men det er ingen betingelse

På det personlige plan forventer vi, at du

 • er ambitiøs, resultatorienteret og serviceminded – vi er til for vores medlemmer
 • har personligt drive, stor arbejdskapacitet og trives med mange forskelligartede opgaver
 • er en holdspiller,der evner at samarbejde også på tværs af organisationen
 • er god til at skabe netværk både i KL, i kommunerne og på andre dele af det offentlige arbejdsmarked
 • er positiv og udadvendt og har lyst til at bidrage til det sociale liv i kontoret

Vi tilbyder

 • et udfordrende og alsidigt job i en af landets største arbejdsgiverforeninger
 • et miljø med høj faglighed og fokus på resultater til fordel for KL’s medlemmer
 • faglige og personlige udfordringer
 • stor selvstændighed i opgavevaretagelsen
 • kompetente og imødekommende kolleger

Jura og EU varetager ud over ansættelsesretlig rådgivning, interessevaretagelse og rådgivning på kommunalrettens område samt kommunerne i EU. Vi er i alt 25 ansatte i København og Bruxelles. Du vil indgå - på lige fod - med 7 kollegaer i det ansættelsesretlige team. 

Spørgsmål

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte souschef Steen Ballegaard på M: 5150 7691 eller konsulent Lotte Bryde på M: 2713 4730.

Din løn aftales med udgangspunkt i dine kompetencer og erfaringer med baggrund i KL´s overenskomst med Djøf.

Fortæl i din ansøgning, hvor du står fagligt stærkt, hvordan du kan bidrage til den faglige drift og udvikling og send din ansøgning, så den er KL i hænde senest torsdag den 22. marts 2018.

Første runde samtaler afholdes mandag den 9. april/13. april og anden runde mandag den 23. april 2018. Vi anvender personlighedsanalyse og logiktest ved 2. samtale.

Klik her for at søge stillingen 

Yderligere materiale