Indhold

02.02.18 11:05

Ugens IGU-fortælling

Ny hjemmeside med spændende IGU-fortællinger

Ugens IGU

KL, LO og DA har bl.a. som opfølgning på IGU-ordningen påtaget sig at indsamle og udbrede viden og konkrete erfaringer med ordningen. Derfor har vi nu lanceret en hjemmeside: www.ugens-igu.dk, hvor vi hver uge (torsdag) vil fortælle en ny historie om et af de mange spændende IGU-forløb, der er i gang på både private og offentlige arbejdspladser over hele landet.

Den første historie udkom den er den 4. januar, og handlede om Haptom og hans ansættelse på Skanderborg Park. Siden da har der været historier fra Aabenraa, Fjerritslev og Odense, og i denne uge kan du læse om Mohammad, som er IGU-ansat i Viborg Computer Center.

Har du en god IGU-historie, som fortjener at blive delt og kan indgå som ugens IGU-historie, så send gerne et tip til projektleder Finn Rasmussen fir@da.dk.

Kort om projekt VIGU

Regeringen, KL, LO og DA blev i efteråret 2017 enige om at kortlægge nogle af de over 1000 særlige forløb for flygtninge, kaldet IGU. Målet er at lære, hvad der ind til nu er gået godt, og bruge de gode eksempler og erfaringer som en rettesnor, så ordningen kan blive endnu mere succesfuld. 

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge, der blev aftalt ved trepartsdrøftelserne om integration i foråret 2016, er et forløb, hvor flygtninge er i job og modtager relevant uddannelse ved siden af.

Den indsamlede viden om de mange succesfulde forløb skal indgå i informationsmateriale til og arrangementer for flygtninge, virksomheder, skoler og kommuner og andre aktører, som har tæt kontakt til flygtninge med det klare formål at udbrede kendskabet til ordningen endnu mere. En del af kortlægningen offentliggøres som ugens IGU-historie på denne hjemmeside.

Indsamling og formidling organiseres af en styregruppe bestående af Dorthe Lehm Jensen, KL; Erik Nielsen, LO og Rasmus Brygger, DA og projektet finansieres af Integrationsministeriet og organisationerne, og projektleder Finn Rasmussen, DA styrer og organiserer projekt VIGU.

Annonce

Annonce

Annonce