Indhold

18.09.17 09:54

Nyt undervisningsmateriale til flygtninge i overgangsfasen mellem asylcenter og kommune

Det nye undervisningsmateriale 'Tjek DK' ligger nu til brug for undervisning af flygtninge i overgangsfasen på nyidanmark.dk.

Undervisningsmaterialet 'Tjek DK' er en standardpakke med undervisningsmateriale, der henvender sig til flygtninge der er meddelt asyl, men som fortsat opholder sig på et asylcenter og dermed befinder sig i overgangsfasen mellem asylcenteret og kommunen.

Konceptet for undervisningsmaterialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, KL, Røde Kors, Hanstholm Asylcenter, Jammerbugt Asylafdeling, Næstved Kommune, Næstved Sprog- og Integrationscenter, SIRI og Udlændingestyrelsen på baggrund af to-partsaftalen i 2016.

Du kan læse mere om undervisningsmaterialet her eller på nyidanmark.dk.