Indhold

10.11.16 16:34

Jobindsats skal tilrettelægges efter virksomhedens behov

Jobindsats skal tilrettelægges efter virksomhedens behov

I Hedensted Kommune har de gode erfaringer med at få borgere med nedsat erhvervsevne ansat i lokale virksomheder, fremgik det af en session på jobCAMP 16 Foto: KL

Hedensted Kommune har formået at få 93 udsatte borgere i småjobs på grund af et tæt samarbejde med virksomhederne. Afgørende at forstå virksomhedens behov, lød det fra forskningschef på jobCAMP 16

Et tæt samarbejde mellem Hedensted Kommune og 18 virksomheder i kommunen har betydet, at flere udsatte borgere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

På jobCAMP 16 i Aalborg fortalte udvalgsformand Henrik Alleslev (S) om projektet Code of Care, som går ud på at udbrede forståelse af social ansvarlighed.

”De borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, kan være en stor ressource for virksomheden. De kan måske ikke klare en 37 timers arbejdsuge, men de kan godt integreres alligevel, for alle virksomheder har opgaver måske af 6 til 8 timers varighed, som de blot ikke lige får gjort, fordi de ikke har folk til det,” sagde udvalgsformanden.

I Hedensted Kommune er det lykkedes at få 93 udsatte borgere i småjobs. 47 procent i afsluttede ressourceforløb er i dag i job, fleksjob eller i uddannelse. Desuden er 23 procent af flygtningene i et integrationsforløb.

”Det er vores klare filosofi, at det er ude i virksomhederne, at det foregår.  Det er der, at de ledige får det netværk, som er nødvendigt for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor er det så afgørende med et tæt samarbejde mellem jobcenter, virksomhedskonsulenter og erhvervene i Hedensted,” sagde Henrik Alleslev og fortsatte:

”Vi lader virksomhederne byde ind. Kommunen og jobcentret hjælper dem alt det, som vi kan, med papirarbejde og den slags. Vi skal tilrettelægge vores indsats efter virksomhedens behov.”

Forventninger til jobcentret

Netop betydningen af at forstå virksomhedens behov, når en person med nedsat arbejdsevne søger ansættelse, er afgørende. Det fastslog forskningschef Lisbeth Pedersen, SFI i et oplæg. Virksomhederne efterspørger, at jobcentrene har kendskab til deres vilkår, til deres dagligdag og kultur.

”Virksomhederne vil gerne have hjælp til papirarbejdet. De efterspørger en fast kontakt til jobcentret,” sagde hun, der fandt, at der er potentiale til, at virksomhederne vil ansætte flere.

Se også

”Og der er en stor gruppe, der har brug for virksomheder, der har lyst til at ansætte dem.”

Unge og virksomheder i netværk

I Roskilde Kommune har de i samarbejde med Rockwool Fonden udarbejdet et beskæftigelsesprojekt Nextwork, hvor virksomhederne er aktive medspillere. Målgruppen er de unge, som hverken er i gang med en uddannelse eller i arbejde.

”Vi står med unge, der har dårlig erfaring med uddannelse. De har prøvet og er kørt fast i skolesystemet. Vi gør det, at vi inviterer virksomheder og de unge ind i et netværksfællesskab, hvor de lærer hinanden at kende,” fortalte udvalgsformand Bent Jørgensen (V) fra Roskilde Kommune.

Nextwork indsatsen skal de kommende to år afprøves i et pilotprojekt med deltagelse af mere end 120 unge og ca. 60 virksomheder.

Annonce

Annonce

Annonce