Indhold

10.10.17 11:52

6 opmærksomhedspunkter til at forebygge radikalisering

6 opmærksomhedspunkter til at forebygge radikalisering

Foto: KL

6 nye opmærksomhedspunkter skal tjene som inspiration til kommunernes arbejde med at forebygge og håndtere radikalisering.

Det er vigtigt, at kommunerne har et konstant fokus på arbejdet med at forebygge radikalisering. Derfor har KL på baggrund af en undersøgelse blandt et bredt udsnit af landets kommuner indsamlet erfaringer på området. De erfaringer er blevet omsat til 6 opmærksomhedspunkter, som skal tjene som inspiration til alle kommuners fortsatte arbejde med at understøtte en hensigtsmæssig forebyggelse og håndtering af radikalisering.

Arbejdet med at forebygge radikalisering skal ses i sammenhæng med de eksisterende socialfaglige og forebyggende indsatser. Derfor er det også centralt at se på, hvordan vi bliver bedre til at inkludere alle borgere i samfundet. Organisering og samarbejde på tværs af aktører og områder er helt afgørende i denne sammenhæng – ikke alene mellem sociale myndigheder, skoler og politi, men også mellem kommuner, lokale foreninger og civilsamfundsaktører. Pjecen guider også til, hvor kommunerne kan få vejledning til indsatsen, herunder især fra det nationale center til forebyggelse af ekstremisme.

De 6 opmærksomhedspunkter er:

  1. Er der koordinering og overblik på tværs af kommunen?
  2. Har vi en tydelig procedure i tilfælde af konkrete bekymringer?
  3. Hvordan styrker vi infohus-samarbejdet?
  4. Hvordan sikrer vi samarbejde med skoler og institutioner?
  5. Er der fokus på hele familien i indsatserne?
  6. Hvordan samarbejder vi med lokalsamfundet?                    

”Det vores håb, at opmærksomhedspunkterne kan medvirke til at understøtte og fokusere kommunernes indsats på området,” skriver KL’s formand Martin Damm og KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe i forordet.

Læs pjecen her

Annonce

Annonce

Annonce