Indhold

19.06.12 14:00

It-Arkitekturrådet fokuserer på de ydre rammer

It-Arkitekturrådet slog ved rådets 2. ordinære møde igen fast, at arbejdet med rammearkitekturen, arkitekturstyringen, ikke handler om detailstyring af de lokale it-systemer i kommunerne. Læs mere om denne diskussion og flere i referatet.

Dagsordenen ved It-Arkitekturrådets 2. ordinære møde d. 8. maj 2012 kom vidt omkring. Medlemmerne diskuterede emner lige fra udfordringer ved etableringen af et flerleverandørmarked til, hvordan kommunerne bedst kan hjælpes med etableringen af lokale it-systemer i henhold til rammearkitekturen.

Flere gange blev det slået fast, at rammearkitekturen tager udgangspunkt i forretningen og dennes behov, og ikke detailstyring af konkrete it-løsninger. Senere diskuterede rådet vigtigheden af at sikre forankring i de deltagende organisationer, samt hvordan dette kan opnås.

Læs mere i materialet nedenfor.

Dagsorden - 2. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Referat - 2 ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kort om den anvendte metode

Bilag 3 - Initiativbeskrivelse for 9.4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - Fælles overblik over it-arkitekturen

Bilag 4 - Udsnit om Organisation fra bilag 9 til 1. ordinære møde

Bilag 8 - Høringssvar fra netværket af kommunale it-arkitekter til udkast til Initiativbeskrivelse for 9.4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - Fælles overblik over it-arkitekturen

Bilag 9 - Rammearkitektur tilgangen

Se også

Bilag 10 - Beskæftigelsesområdets forretningstjenester

Bilag 11 - Initiativ Overblik over it-arkitekturen

Bilag 12 - Case fra rammearkitekturen - Organisation

Bilag 13 - Rammearkitektur i den enkelte kommune