Indhold

20.06.12 14:30

Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter SL § 83

Odense Kommune ønsker at gennemføre et pilotprojekt med obligatorisk digitalisering af visse midlertidige og enkeltstående ydelser. Der designes et digitalt ansøgningsskema, hvor borgeren kan ansøge om at få bevilget ydelser på baggrund af vedkommendes funktionsniveau. Formålet er at skabe en attraktiv sagsgang for borgerne og mindske ressourceforbruget i kommunen.

Status: Godkendt

Yderligere materiale