Indhold

07.06.17 09:25

Kompetencedækning i folkeskolen stiger fortsat

Kompetencedækning i folkeskolen stiger fortsat

Nye tal viser, at det første delmål for kompetencedækningen i folkeskolen nu er nået. Foto: Rie Neuchs

Kompetencedækningen i folkeskolen er på landsplan opgjort til 85,1 procent, og dermed er delmålet om en kompetencedækningsgrad på 85 procent i skoleåret 2016/2017 nået. Det viser nye tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som er offentliggjort i dag. KL-udvalgsformand er tilfreds med tallene.

"Jeg er meget tilfreds med resultatet. Det er flot og vigtigt. Høj grad af kompetencedækning er en af forudsætningerne for, at vi når i mål med at sikre os, at alle elever bliver så dygtige, som de individuelt kan. Personalets kompetencer er meget vigtige for elevernes læring og trivsel."

Sådan siger formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev, i en kommentar til den nye måling af, hvor stor en del af undervisningen i folkeskolen der varetages af lærere med undervisningskompetence i de specifikke fag, der undervises i.

Delmål er nået

Som led i folkeskolereformen blev det besluttet, at alle elever i folkeskolen inden 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse eller lignende. Og i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev det aftalt, at målsætningen gradvist skulle realiseres i form af en kompetencedækning på mindst 85 procent i skoleåret 2016/2017 og mindst 90 procent i 2018/2019, opgjort på kommuneniveau. Det første mål er dermed nået nu.

I den netop indgåede aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2018 er det aftalt at holde fast i de eksisterende mål. Men samtidig blev det aftalt, at man i forbindelse med næste års økonomiforhandlinger skal drøfte, hvorvidt der er behov for større fleksibilitet i måltallene for at udnytte kompetenceudviklingsmidlerne bedst muligt.

De bedst dækkede fag er fysik/kemi, dansk, fransk, tysk og matematik, som alle i 2016/2017 har opnået en kompetencedækningsgrad over 85 procent. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, natur/teknik, billedkunst og historie, som har en kompetencedækningsgrad under 70 procent. I folkeskolens udskoling (7.-10. klasse) er dækningsgraden 89,8 procent eller højere. I forhold til disse klassetrin opfylder folkeskolerne således allerede 2018-delmålet om en dækningsgrad på mindst 90 procent.

Annonce

Annonce