Indhold

09.10.17 08:28

En kommunaldirektørs perspektiv på den nye ledelsesopgave på børn- og ungeområdet

En kommunaldirektørs perspektiv på den nye ledelsesopgave på børn- og ungeområdet
I Hedensted Kommune oplever man, at ledelsesopgaven på børn- og ungeområdet er under forandring. Denne udvikling kræver blandt andet, at de kommunale ledere begynder at tænke på nye måder.

Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune, er i tæt berøring med de mange muligheder og udfordringer, som følger af den forandrede ledelsesopgave på børn- og ungeområdet. 

"I Hedensted Kommune oplever vi i høj grad, at ledelsesopgaven på børn- og ungeområdet er under forandring. Der er kommet et langt større fokus på at sikre tværgående og sammenhængende indsatser på hele 0-18-årsområdet. Det betyder, at vi som ledere bliver nødt til at tænke på nye måder, fordi vi skal inddrage langt flere perspektiver i opgaveløsningen", fortæller Jesper Thyrring Møller.

Det er ikke kun det tværgående og sammenhængende fokus, der har resulteret i en ændret ledelsesopgave. Ifølge Jesper Thyrring Møller påvirkes ledelsesopgaven på 0-18-årsområdet også af det konstante flow af ny viden om, hvad der øger læring og trivsel blandt børn og unge. Derudover fremhæver han det store fokus på mål, dokumentation af resultater og brug af data som elementer, der i høj grad har betydning for, hvordan man skal arbejde som kommunal leder.

Endelig påpeger Jesper Thyrring Møller, at den kommunale ledelsesopgave i høj grad påvirkes af, at den nationalpolitiske rammesætning er præget af løbende reformer, som resulterer i, at børn- og ungeområdet er under konstant forandring. 

Konference om ledelse af læring og trivsel

Hvis du synes, at Jesper Thyrring Møllers refleksioner over den ændrede ledelsesopgave på børn- og ungeområdet lyder spændende, kan du høre hans oplæg på konferencen om ledelse af læring og trivsel den 28. november 2017 i Aarhus.

Konferencen er en opfølgning på KL's klyngesamarbejde, som 21 kommuner har været en del af. I samarbejdet har fokus særligt været på den nye ledelsesopgave på 0-18-årsområdet, som i høj grad bliver tværprofessionel og tværorganisatorisk. På konferencen vil der være inspirerende oplæg fra både kommunale aktører og forskere, ligesom der vil være tid til kommunal refleksion over den ledelsesopgave, som kommunerne står over for netop nu.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.

Annonce

Annonce