Indhold

16.05.17 08:00

Danmarks Lærerforening og KL indgår fælles samarbejde om it i folkeskolen

Danmarks Lærerforening og KL indgår fælles samarbejde om it i folkeskolen

Danmarks Lærerforening og KL har besluttet i fællesskab at blive klogere på lærernes anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. Foto: Rie Neuchs

Hvordan og hvornår bidrager it til den gode undervisning til gavn for alle elever? Nyt samarbejde skal føre til mere viden om lærernes anvendelse af digitale redskaber i folkeskolen.

Arbejdet med digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme er blevet hverdag på mange skoler og sætter en ny ramme for lærernes arbejde med elevernes undervisning. Det er væsentligt, at denne ramme udformes, så den understøtter lærerne i deres arbejde med at sikre, at alle elever får en undervisning af høj kvalitet.

Danmarks Lærerforening og KL har besluttet i fællesskab at blive klogere på lærernes anvendelse af digitale redskaber i undervisningen, og på, hvordan og hvornår it bidrager til den gode undervisning til gavn for alle elever.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, siger:

”Det centrale er, hvordan IT og nye medier kan medvirke til at styrke elevernes undervisning. Derfor er det vigtigt at få sat fokus på, hvornår det giver mening at anvende it som et fagdidaktisk redskab, der hjælper eleverne med at forstå en given faglig opgave.”

Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, siger:

”Lærernes viden er afgørende, når potentialet med it i undervisning og læring skal udfoldes. Det er derfor vigtigt at komme tæt på undervisningen og se, hvor it gør en positiv forskel for eleverne, så vi kan få de gode eksempler og den rette viden spredt ud til hele landet.” 

6 skolebesøg over hele landet

Danmarks Lærerforening og KL vil besøge 6 skoler i 6 kommuner fordelt på store og små kommuner. Besøgene vil bl.a. have fokus på lærernes anvendelse af digitale læremidler, nye teknologier, digitale læringsplatforme og anvendelsen af data i undervisningen.

Besøgene starter før sommer og vil løbe over et par måneder. Samarbejdet skal frembringe fælles viden om muligheder og udfordringer i lærernes arbejde med digitale læremidler og vil danne baggrund for en fælles drøftelse mellem parterne om mulige fælles initiativer. 

Annonce

Annonce