Indhold

08.09.17 15:29

Bevægelse med mening giver bedre læring

Bevægelse med mening giver bedre læring
Bevægelse i løbet af skoledagen er helt grundlæggende en god ide, men der skal være en mening med bevægelsen. Det vil Mona Have Sørensen, ph.d. i idræt og sundhed på Syddansk Universitet fortælle mere om på KL's konference "Den gode skoledag – Variation i praksis", som finder sted den 2. oktober 2017.

Læs mere om programmet for konferencen og tilmeld dig her.

"Fysisk aktivitet får hjernens hukommelsescenter til at vokse, og krop og sanser kan være med til at forankre abstrakte begreber, der ellers kan forblive hjemløse i hjernen", forklarer Mona Have Sørensen. "Det betyder, at når eleverne i skolen rører sig, så kan vi faktisk hjælpe med at lære tyske verber og svære formler."

"Vi taler om ”enriched encoding”, fordi man styrker den indkodning, der sker, når eleverne lærer nyt, med kropslige erfaringer, så de bedre husker stoffet. Men det sker kun, hvis bevægelsen er meningsfuld i forhold til den opgave, børnene skal løse", siger Mona Have Sørensen.

Det er altså ikke alt slags bevægelse, der virker lige godt. Det er vigtigt, at der er sammenhæng til det, eleverne skal lære. Det kan være ved at cykle og regne hastigheden ud eller ved at lave en stafet med sætningskonstruktioner.

Mona Have Sørensen opfordrer til, at der afsættes tid og ressourcer til arbejdet med bevægelse, så underviserne får en reel mulighed for at skabe en meningsfuld kobling mellem bevægelsen og det faglige stof.

Mona Have Sørensen fortæller mere om forskningen i sammenhængen mellem bevægelse, mening og indlæring, og hvordan undervisere kan sætte disse sammenhænge i spil, på KL’s konference "Den gode skoledag – Variation i praksis" den 2. oktober 2017.

Annonce

Annonce

Annonce