Indhold

05.05.10 21:30

Tidlig indsats og inklusion - Pixi 6.

Kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere i kommunerne vurderer, at inklusion af børn og unge er én af de største udfordringer i den kommende valgperiode. Det svarede deltagerne på KL’s Børnetopmøde 2010. Kommunalbestyrelsen har et stort ansvar for at nytænke opgaven med tidlig indsats og inklusion.

Børn beskrives ofte med udgangspunkt i deres fejl og mangler. Den måde, hvorpå vi taler om børn og unge med særlige behov, er med til at udskille. Hvordan kan målene og sproget om børn i vanskeligheder afspejle, at alle børn har ressourcer og stærke sider?

Den måde, som systemerne er indrettet på, påvirker den måde, der tænkes og handles på. Hvilke styringsmæssige principper og incitamenter kan kommunalbestyrelsen beslutte, så de understøtter de politiske mål om inklusion?

Læs mere i Pixi 6 - Tidlig indsats og inklusion.

Læs også KL publikationerne:

Annonce

Annonce