Indhold

25.04.12 14:30

Ny lov om inklusion styrker læringsmiljøet for alle børn

Ny lov om inklusion styrker læringsmiljøet for alle børn
KL glæder sig over en ny lov om inklusion i folkeskolen. Kommunerne er parate til at starte omstillingsprocessen med et læringsmiljø, hvor alle børn lærer mere som en del af fællesskabet.

Fremover er der kun tale om specialundervisning, når en elev får støtte til undervisningen i mindst ni klokketimer om ugen. Den lovændring vedtog Folketinget tirsdag.

Ændringen betyder, at flere elever vil få deres undervisning som en del af en styrket almenundervisning baseret på fleksibel anvendelse af holddannelse og forskellige støtteformer.

Samtidig skal ekspertise og ressourcer i form af specialpædagoger, AKT-konsulenter, læsevejledere og PPR støtte op om elevernes læring.

”Lovændringen har længe stået højt på KL’s ønskeliste. Kommunerne er parate til at igangsætte denne omstillingsproces mod et læringsmiljø, hvor alle børn lærer mere som en del af fællesskabet. Samtidig satses der på it i folkeskolen, hvilket også kan være med til at støtte udviklingen,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

”Vi får nu nogle mere fleksible rammer til at tilrettelægge undervisning og læring. Det handler om at lave et mangfoldigt læringsmiljø, der møder alle børn præcist, hvor de er. Vi skal have høje forventninger til alle børn, sætte tydelige mål og følge op på deres fremskridt.”

De fleksible rammer kræver tillid og opbakning fra både forældre, elever og lærere.

”Vi skal fra kommunernes side have særligt fokus på, at lærere og forældre er trygge ved den inkluderende folkeskole. Derfor skal kommuner og skoler fortælle om, hvad der sker i omstillingen og sikre, at alle elever lærer og trives,” siger Jane Findahl.

For yderligere informationer kontakt konsulent Hanne Bertelsen på 3370-3480 eller hbe@kl.dk eller KL's presseafdeling på 3370-3333.

Annonce

Annonce

Annonce