Indhold

16.02.15 10:45

Ny aftale giver levende læring i folkeskolen

Ny aftale giver levende læring i folkeskolen

En ny aftale medfører, at alle kommunale skoler, der tilbyder undervisning på grundskoleniveau, nu får lige adgang til nyt audiovisuelt indhold og en lang række nye digitale udnyttelser.

Alle kommunale skoler, der tilbyder undervisning på grundskoleniveau, får nu lige adgang til nyt audiovisuelt indhold og en lang række nye digitale udnyttelser. Det sker som følge af en ny aftale mellem KL og Copydan AVU-medier. Aftalen ændrer ikke ved den økonomiske ramme.

Brugen af audiovisuelt indhold i undervisningen har udviklet sig over tid og bruges i dag på et højt fagligt niveau, som ikke tidligere er set.

Den teknologiske udvikling har medført, at skolerne har behov for at bruge digitale virkemidler som fx interaktive skærme, streamingtjenester til at få tv- og radioudsendelser direkte på skærme i skolen, adgang til interne netværk hvor audiovisuelt indhold tilgængeliggøres, bruge indhold fra internettet, og digital forberedelse til undervisningen for både lærere og elever – både i skolen og hjemmefra – samt at følge med i udviklingen og have tidssvarende faglige debatter om emner, kultur, politik og sprog – alt sammen på basis af audiovisuelt indhold som en naturlig del af samfundet og mediebilledet.

Nye muligheder efter omlægningen

Ud over de mange muligheder skolerne allerede har efter de hidtidige AVU-aftaler, får skoler, lærere og elever med den nye aftale bl.a. adgang til:

  • at streame tusindvis af tv-udsendelser, herunder reklamefilm samt kort- og dokumentarfilm, både på skolen på smartboards, tablets mv. og hjemme hos eleverne i form af digitalt hjemlån, fra al verdens tv-kanaler.
  • at dele audiovisuelt indhold på skolens intranet.
  • at inkludere audiovisuelt indhold fra internettet i undervisningen.
  • at benytte klip fra tv- og radio-udsendelser i opgaver, powerpoint og lignende.
  • at indsætte framegrabs fra tv-udsendelser i opgaver, powerpoint og lignende.
  • at læse undervisningsmateriale på AVU-mediers fagportal, inklusiv gratis adgang til e-bogen ”Læring med levende billeder”.

Samme muligheder for alle lærere og elever

På grund af den hidtidige struktur med to forskellige aftaler har skolernes adgang til at benytte audiovisuelt indhold i undervisningen været uensartet. Omlægningen betyder, at alle skoler, lærere og elever nu får lige adgang til de samme mangfoldige muligheder for benyttelse af audiovisuelt materiale i undervisning.

Uændret økonomisk ramme

KL har ønsket, at betalingsniveauet efter omlægningen skulle være i samme niveau som den samlede betaling efter AVU-Basis og AVU-Plus. Selvom skolerne helt generelt får mange nye muligheder og nyt indhold, er der derfor ikke indregnet et øget vederlag som kunne honorere dette.

Da skolernes brug af audiovisuelt materiale på nuværende tidspunkt er af forskellig art/omfang og for enkelte skoler hidtil har været begrænset, samt da det ikke er hensigten at kommunerne påvirkes økonomisk af omlægningen, er det aftalt, at omlægningen sker over en 10-årig periode.

Info om omlægningen

Skoler, der i 2014 har haft en ”AVU-Basis”- eller ”AVU-Plus”-aftale, vil pr. 1. januar 2015 automatisk blive omfattet af omlægningen. For yderligere information om omlægningen, henvises til ”FAQ og vilkår”, som findes på AVU-mediers portal: www.avumedier.dk

Kontakt

Spørgsmål om ovennævnte kan rettes til Copydan AVU-medier, der administrerer aftalen:

Copydan AVU-medier
Bryggervangen 8, 1. sal
2100 København Ø                       
E-mail: avumedier@avumedier.dk                
Telefon: 35 44 14 96

Læs mere i pdf'en nedenfor.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce