Indhold

04.07.12 13:23

Anbefalinger til it-infrastruktur i folkeskolen

Det er en del af økonomiaftalen for 2012 mellem KL og regeringen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen, blandt andet i form af stabile trådløse og sikre netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring mv. Udbygningen af it-infrastrukturen blev aftalt i sammenhæng med, at regeringen afsatte 500 mio. kr., som primært anvendes til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i perioden 2012-2015.

Forbedret it-infrastruktur i folkeskolen er også målet for et af de 32 projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan. I regi af dette projekt har KL sammen med 15 kommuner udarbejdet vedlagte anbefalinger til infrastrukturen, som KL anbefaler kommunerne at tage udgangspunkt i, når de lægger deres investeringsplaner for en forbedret it-infrastruktur i folkeskolen frem mod 2014. Anbefalingerne er udformet med sigte på at muliggøre det fulde udbytte af de kommende års investeringer i digitale læremidler og omstillingen til digitalt understøttet læring i folkeskolen.

Læs mere i bilaget med anbefalinger til it-infrastruktur i folkeskolen og i Borgmesterbrevet fra den 2. juli 2012.

Yderligere materiale