Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

05.07.12 15:25

12 anbefalinger til bedre it i folkeskolen

12 anbefalinger til bedre it i folkeskolen
Større brug af digitale læremidler i undervisningen kræver en bedre it-infrastruktur. 15 kommuner har derfor i samarbejde med KL udarbejdet 12 anbefalinger til at forbedre it-strukturen på folkeskolerne.

Adgang til stabilt trådløst net på skolen, mulighed for at have mange enheder og mange brugere på nettet samtidig, adgang til print og internet tilpasset kapaciteten.

Se også

Det er nogle af de anbefalinger, som 15 kommuner og KL har udarbejdet om it-infrastruktur.

Det er en del af økonomiaftalen for 2012 mellem KL og regeringen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastrutktur i folkeskolen, bl.a. i form af stabile trådløse og sikre netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring mv.

KL anbefaler alle kommuner at tage udgangspunkt i de 12 anbefalinger, når de lægger deres investeringsplaner for en forbedret it-infrastruktur i folkeskolen frem mod 2014. En forbedret it-infrastruktur er nemlig nødvendigt for at kunne udnytte de digitale læremidler, som kommunerne via økonomiaftalen for 2012 kan få tilskud til at købe.

Se også

”En udbygning af it-infrastrukturen er en udgift for kommunerne, der selv skal afholde omkostningerne til at sikre en tilstrækkelig og tidssvarende it-infrastruktur i folkeskolen. Men der er også mange store potentialer i at muliggøre brugen af digitale læremidler, så vi kan fremme elevernes mulighed for at lære. Samtidig er det forbedringer og investeringer, som med det samme er synlige for brugerne. Så det er gode investeringer,” siger konsulent i KL, Michael Hald.

Betydelige besparelser ved samarbejde
De 12 anbefalinger er udformet for at gøre det muligt for skolerne og kommunerne at få det fulde udbytte ud af de kommende års investeringer i digitale læremidler. Og der kan være god grund til at kommunerne samarbejder om investeringerne:

”Der kan være betydelige besparelser forbundet med, at kommunerne går sammen om at indkøbe det nødvendige udstyr til udbygning af it-infrastrukturen. KL vil derfor i løbet af andet halvår af 2012 undersøge mulighederne for at lave fælles udbud for de interesserede kommuner,” siger Michael Hald.

Se også

De 12 anbefalinger er:

 1. Trådløse net: Alle skoler bør have trådløse net
 2. Egne digitale enheder: Elevernes og lærernes egne digitale enheder skal kunne logges på skolernes trådløse netværk. It-arkitekturen bør derfor tage hensyn til de forskellige typer udstyr.
 3. Flere digitale enheder pr. bruger: Der bør være kapacitet til, at hver elev og lærer (brugerne) ofte har to digitale enheder på nettet, typisk en tablet/pc og en telefon.
 4. Fleksibel kapacitet: Der bør dels være adgang til det trådløse net overalt på skolen og dels være opmærksomhed på, at der tyspisk er behov for ekstra kapacitet i områder, hvor der samles mange brugere samtidig (aula, fællesrum, kantine o.l.)
 5. Roaming: Det er hensigtsmæssigt, at man kan få adgang til nettet overalt på skolen, og eleverne bør kunne bevæge sig rundt med deres digitale enheder uden at miste netadgangen.
 6. Kapacitet på nettet: Adgang fra skolen til internettet må ikke være en flaskehals. Der skal fx være plads til, at der kan sendes/hentes levende bil-leder som led i undervisningen.
 7. Adgang til internettet: Skolernes internetadgang skal dimensioneres, så adgangen fra skolens netværk ud til internettet ikke bliver en flaskehals.
 8. Prøver: Et særligt opmærksomhedspunkt er at sikre tilstrækkeligt netværk ved prøveafholdelse.
 9. Adgang til print: Brugerne skal have adgang til print på skolen.
 10. Brugere: Der skal tages hensyn til, at skolerne ud over elever og lærere også har brugere som ungdomsskoler, lokale klubber mv.
 11. Filtrering: I tilfælde af misbrug af skolernes forholdsvis åbne netværk skal det være muligt at filtrere netværkstrafikken.
 12. IPv6: Filtreringsløsningen bør bygges op med IPv6 som standard.

Læs mere her

Yderligere materiale

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes