Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Økonomi og styring

Her kan du følge med i nyt inden for økonomi og styring.

Nyheder

 • Virksomhedernes krav til den kommunale erhvervsindsats

  En velfungerende kommunal erhvervsindsats er vigtig for virksomhedernes mulighed for at skabe vækst og nye arbejdspladser. KL har med en ny undersøgelse sat fokus på virksomhedernes ønsker til den kommunale erhvervsindsats.

 • Kommunal genoptræning – hvad mener borgerne?

  En ny spørgeramme gør det muligt for kommunerne på en systematisk måde at spørge deres borgere om, hvordan de oplever kommunens genoptræningstilbud. Og resultaterne kan sammenlignes med andre kommuner. Af Charlotte Wulff og Lone Vinhard

 • Klausuler vinder massiv indpas i kommunerne

  Klausuler vinder massiv indpas i kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at kommunerne i meget høj grad anvender arbejdsklausuler ved kommunale udbud. Derudover bruger langt de fleste kommuner sociale klausuler eller har indgået frivillige partnerskaber for at skabe flere praktikpladser.

 • Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2014 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2016 og budget-overslagsårene 2017-2019. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2015.

 • Rigtige rammer giver politisk handlerum

  Budgetlægningen for 2016 står for døren. I de næste par måneder tages der vigtige valg, som får betydning for, hvor svært det bliver i den enkelte kommune at få udgifter og indtægter til at hænge sammen efter sommerferien. Men vedtagelse af budgetrammer er ikke tilstrækkeligt for at sikre god udnyttelse af kommunens økonomiske ressourcer. Af Morten Højberg Vestergaard og Peter Bogh

 • KL vil skabe vækst og udvikling i hele landet

  Med et nyt debatoplæg giver KL et sammenhængende bud på, hvordan vi kan skabe vækst og udvikling i hele landet. Vi skal både styrke vækstcentrene og skabe bedre rammer for landdistrikter.

Annonce

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes