Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

top billede

Erhvervsudvikling

Erhvervsserviceopgaven for iværksættere og virksomheder overgik til kommunerne den 1. januar 2007 i forbindelse med Opgave- og Strukturreformen og per 1. januar 2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthusene. Det har givet kommunerne nye muligheder i både erhvervs- og regionalpolitikken.

Kommunerne er endvidere repræsenteret i de seks regionale vækstfora og påvirker tilrettelæggelsen og udviklingen af den regionale og nationale erhvervspolitiske indsats i Danmark aktivt i de respektive fora .

I Danmarks Vækstråd har KL udpeget hhv. borgmester Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune) og  kommunalbestyrelsesmedlem Lauge Larsen (Morsø kommune) som kommunernes repræsentanter i rådet, der har til formål at være bindeled mellem den nationale vækstpolitik, EU-indsatsen og den regionale erhvervsudviklingsindsats, så der opnås en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.

KL har også nedsat henholdsvis et erhvervspolitisk netværk og et turismepolitisk netværk, som består af kommunale fagchefer fra hele landet. Begge netværk fungerer som KL’s sparringspartner og høringspart, der løbende bidrager med kommunale indspark og viden i forhold til KL’s interessevaretagelse på erhvervs- og turismeområdet.

udspil fra KL

anbefalinger fra kl

Nyheder

Afholdte arrangmenter

Annonce

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes