Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

top billede

Udbetaling Danmark

KL og regeringen aftalte, som led i økonomiaftalen for 2011, en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt f.eks. folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller børnetilskud og -bidrag. Fra 1. marts 2013 håndteres sagsbehandlingen og telefonisk vejledning af ATP på vegne af den dertil oprettede ansvarlige myndighed ”Udbetaling Danmark”.

Kommunernes borgerservice skal dog stadig varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne. Derudover vil der være et tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om udveksling af oplysninger for sagsbehandlingen, helhedsorienteret kontrol, opkrævning, mv.

Udbetaling Danmark overtager forpligtelsen til at konkurrenceudsætte it-systemerne for de berørte områder. Dette er et stort ansvar, som håndteres via de offentliggjorte udbudsplaner. Udbetaling Danmark er således også en vigtig aktør i de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsplaner.

Baggrunden for at samle sagsbehandlingen i fem centre i stedet for i de 98 kommuner er, at det skaber mulighed for en mere ensartet kvalitet i sagsbehandlingen samt et stordriftspotentiale på mindst 300 mio. kr. om året fra 2015.

Aktuelt

Annonce

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes