Indhold

05.01.12 13:35

Spørg brugerne – på flere sprog

På www.kl.dk/btu kan du nu finde oversættelser af alle de kvalitetssikrede spørgeskemaer i det nationale koncept for brugertilfredshedsundersøgelser.

Brugertilfredshedsundersøgelser kan give en større indsigt i, hvad brugere af kommunens institutioner mener om kvaliteten i tilbuddet. Med det nationale koncept for brugertilfredshedsundersøgelser er der lavet kvalitetssikrede spørgeskemaer til områderne: dagtilbud, folkeskole, SFO, fritidshjem, hjemmepleje klubtilbud, plejeboliger og botilbud.

I gennemførelsen af en brugertilfredshedsundersøgelse kan det være en udfordring at sikre en høj svarprocent, som er afgørende for at få et fyldestgørende billede af, hvad brugerne mener. For at få en højere svarprocent er en løsning at oversætte spørgeskemaerne, så alle let kan forstå spørgsmålene. På www.kl.dk/btu ligger der nu oversættelser af spørgeskemaerne til seks forskellige sprog, som du frit kan anvende.

Derudover er hjemmesiden opdateret med gode eksempler på, hvordan man gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse. Du kan blandt andet se eksempler på, hvordan forvaltningen kan følge op på resultaterne og anvende dem til lokal kvalitetsudvikling.