Indhold

11.06.15 08:00

Tre fællestræk hos ledere styrker innovation i hverdagen

Tre fællestræk hos ledere styrker innovation i hverdagen

Ny undersøgelse gør os klogere på, hvordan ledere skaber innovation

Hverdagsinnovationer bliver skabt af medarbejdere og ledere, der er tæt på borgerne, og som finder nye løsninger på problemer i hverdagen. En ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse peger på tre fællestræk hos de ledere, som skaber rammer for innovation i hverdagen.

Væksthus for Ledelse har sammen med forskere fulgt syv ledere og deres arbejdspladser i godt et år for at undersøge, hvordan ledere skaber rum for medarbejdernes innovation i hverdagen. Undersøgelsen identificerer tre fællestræk hos de ledere, som formår at skabe rum for innovation:

  1. De er faglige ledere, som har fokus på kerneopgaven.
  2. De er tydelige og nærværende.
  3. De kan oversætte og skabe mening i tiltag, ideer og strategier, så de virker i hverdagen.

”Lederne skal være retningsgivende, målrettede og have fokus på kerneydelsen. Medarbejderne har brug for en leder, som er nærværende, er klar i kommunikationen og kan skabe mening og forståelse for nye tiltag og strategier. Det giver medarbejderne et rum til at finde de innovative løsninger,” siger Solvejg Schultz-Jakob­sen, sekretariatschef i KL og formand for Vækst­hus for Ledelse.

Medarbejderne spiller en nøglerolle i 86 procent af de innovationer, der sker i det offentlige, viser Center for Offentlig Innovations barometer fra 2015. Innovation behøver ikke være banebrydende nyt. Det kan lige så vel være den gode idé til, hvordan dagligdagens opgaver kan blive løst bedre.

”Velfærden afhænger af medarbejderne, der dagligt er i kontakt med borgerne, og deres mulighed for at løse opgaverne bedre og smartere. Derfor er det godt med opmærksomhed på, hvordan le­derne skaber rammerne for innovation i hverdagen,” siger Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

Om undersøgelsen

Sammen med tre forskere har Væksthus for Ledelse igennem et år fulgt syv ledere og deres arbejdsplad­ser i kommuner og regioner. Gennem observationer, interviews og uformelle samtaler med ledere og medarbejdere er de tre ka­rakteristika for ledere med en innovativ praksis blevet analyseret og kortlagt. 

 

Gratis viden til ledere

Undersøgelsens konklusioner kan bestilles eller downloades gratis på: www.lederweb.dk/hverdagsinnovation

Kontaktpersoner

Jan Struwe Poulsen, KL, tlf. 33 70 32 34, mail: jtp@kl.dk

Dorthe Storm Meier, OAO, tlf. 4697 3811, mail: dsm@oao.dk

Om Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlings­fællesskabet. Parterne vil igennem fælles udviklingsprojekter i Væksthus for Ledelse bi­drage til et målrettet og systematisk arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk

Annonce

Annonce

Annonce