Indhold

22.03.13 09:00

KL publikation sætter spot på turismen i kommunerne

Lov om VisitDenmark trådte i kraft den 1. juli 2010 og skabte dermed et nyt landkort for organisering og koordinering af turismeindsatsen i Danmark. KL’s publikation ”Turismen i kommunerne” præsenterer en række konkrete anbefalinger til en mere offensiv kommunal dagsorden i turismedebatten– lokalt, regionalt og nationalt.

KL’s udspil har bl.a. følgende anbefalinger

  • At kommunerne påtager sig en stærkere strategisk rolle og styrker koordinering af turismeindsatsen i KKR for at stå stærkere i det lokale og regionale turismearbejde.
  • At kommunerne tænker endnu mere i fælleskommunale samarbejder og offentlig-private samarbejder med erhvervslivet om at løfte udviklingen og markedsføringen af turismen.
  • At kommunerne aktivt bruger de kommunale medlemmer i de regionale vækstfora samt regionale turismeudviklingsselskaber til at sikre indflydelse på regionale midler og mål i turismeindsatsen.
  • At kommunerne går forrest i arbejdet med at fastlægge principper og målsætninger for fremtidens turismeservice- og information lokalt, herunder vurderer behovet for nye strukturer og organisationsmodeller i turismen lokalt.
  • At stærke turismekommuner undersøger mulighederne for at skabe et mere langsigtet investeringsgrundlag ved at styrke det offentlig-private samspil i turismen.

Download publikationen nedenfor.

 

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce