Indhold

02.10.17 09:18

Aflyst: Kursus om kommunerne som driver i den cirkulære økonomi

Aflyst: Kursus om kommunerne som driver i den cirkulære økonomi
Erhvervsudvikling med fokus på ressourcerne kræver, at tilsyn og erhvervsservice forenes. KL inviterer til kursus i, hvordan man kan understøtte grøn omstilling og udvikling i de lokale virksomheder ved at arbejde på tværs af forvaltningen.

Kommunerne har en central rolle i at få udviklet og skabt en bæredygtig grøn omstilling. Cirkulær Økonomi er en god mulighed for kommunerne til at styrke innovationskraften i de eksisterende erhverv og skabe nye arbejdspladser, ved at tænke nyt omkring erhvervsservicen og tilsynet.

Ved at omstille til en cirkulær forretningsmodel kan virksomheden spare penge på råstoffer, skabe lokale arbejdspladser, styrke deres eksport og bruge bæredygtighed som konkurrenceparameter. Kommunerne har her en unik position til at drive den cirkulære omstilling i kraft af den kompetence forvaltningen har og det store kendskab og den løbende kontakt, forvaltningen har til de lokale virksomheder.

Kurset er målrettet både miljøtilsynsmedarbejdere og erhvervskonsulenter og vil give konkrete redskaber til at understøtte virksomhederne i omstillingen til Cirkulær Økonomi. 

Kurset afholdes d. 5. december i Vejle og d. 6. december i Roskilde.

Hvad kan du høre om på kurset?

  • Ellen MacArthur Foundation, der i høj grad har lykkedes med at sætte den cirkulære økonomiske dagsorden, vil på kurset give en introduktion til den cirkulære økonomi, dens koncepter, modeller og redskaber. Ellen MacArthur Foundation har publiceret en lang række rapporter om emnet, herunder et dansk casestudie og rapporter målrettet politikudvikling på området.
  • Den danske regering har i 2017 modtaget en række anbefalinger på omstillingen til en cirkulær økonomi af Advisory Board for Cirkulær Økonomi, der blev ledet af Carlsberg Fondens direktør, Flemming Besenbacher. På kurset vil repræsentanter fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen komme og give en gennemgang af de aktiviteter der søsættes i Danmark, og hvordan kommunerne kan understøtte og anvende dem til gavn for de lokale virksomheder.
  • Endelig vil kurset arbejde med en model til, hvordan man mere strategisk kan koble tilsynsaktiviteter med den erhvervsservice og erhvervsudvikling, kommunen tilbyder virksomhederne, og der vil være lejlighed til at høre konkrete eksempler fra to kommuner.

Læs mere i programmet nedenfor.

Tilmelding til kursus
Tilmeld dig kurset i Roskilde her og i Vejle her. Der er tilmeldingsfrist den 24. november 2017. Prisen for kurset er 1.595,- (ekskl. moms) og dækker indhold, materialer og forplejning.

Yderligere materiale